Level 34 Level 36
Level 35

Dab Hand


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to answer somebody back
odszczeknąć, odpysknąć komuś
the dog answers to the name of Fido
[ten] pies wabi się Fido
to rotate something anticlockwise
przekręcić coś przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
don't do anything stupid
nie zrób jakiejś głupoty
anything you say
jak sobie chcesz (kiedy się godzisz na propozycję, choć jesteś przeciw)
we grew (or: drifted) apart
nasze drogi się rozeszły (o rodzinie, związku)
to have your appendix out
pójść na wycięcie wyrostka robaczkowego
to give somebody a rough approximation of something
podać komuś coś (np. kosztorys) w przybliżeniu
let's say for the sake of argument that...
załóżmy czysto teoretycznie, że...
to keep somebody at arm's length
trzymać kogoś na dystans
they're not messing around
oni się nie cackają, nie przebierają w środkach
ten feet around
o obwodzie trzech metrów
an arranged marriage
małżeństwo zaaranżowane przez rodzinę
in ascending (or: descending) order
w kolejności rosnącej (lub malejącej)
to launch a surprise attack
zaatakować z zaskoczenia (wojsk.)
beyond the pale
nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania
speed bump
próg zwalniający (nie speed hump)
one-upmanship
pokazanie komuś, kto tu rządzi; bezcelowa rywalizacja
a publicity stunt
reklamowy chwyt, zagranie (coś co zwróci uwagę na produkt lub osobę)
to take (great) pride in something
(bardzo) szczycić się czymś