Level 37 Level 39
Level 38

Handpicked


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to take heed of something
wziąć coś sobie do serca
allotment gardens
ogródki działkowe
to leave somebody hanging
trzymać kogoś w niepewności
to test the waters with something
badać grunt, sprawdzać czyjąś reakcję na coś
to be in one's element
być w swoim żywiole
to tap into something
dobrze coś wykorzystać (np. trend, popyt)
day in day out
dzień w dzień
to come to the fore
wychodzić na pierwszy plan, nabierać znaczenia, wychodzić na jaw
to strike a chord with somebody
uderzyć w czyjąś czułą strunę, dotrzeć/przemówić do kogoś
to win by a landslide
zdecydowanie wygrać wybory, wygrać miażdżącą większością głosów
a landslide victory
miażdżące zwycięstwo wyborcze
a cog in a machine
trybik w maszynie, metaf.: pionek
to pile up
spiętrzać się, nakładać się na siebie
a corner office
gabinet z oknem (kojarzony z wyższymi stanowiskami)
to rain on somebody's parade
przeszkadzać komuś, psuć komuś zabawę
to steal one's thunder
przyćmić czyjś występ, odwrócić uwagę od czyjegoś osiągnięcia
to get the better of something or somebody
brać górę nad czymś lub kimś
not be on speaking terms with somebody
nie odzywać się do kogoś
a candlelit vigil
czuwanie przy świecach (np. modlitwa, demonstracja)
to drop a bombshell
wywołać sensację, podzielić się szokującą informacją
to pull oneself up by one's bootstraps
własnymi siłami wyciągnąć się z trudnej sytuacji
wall-to-wall coverage of something
ciągła relacja medialna z czegoś, skupienie całej uwagi mediów
a level crossing
przejazd kolejowy
for old times' sake
1) po starej znajomości; 2) przeżyjmy to jeszcze raz
what's X between friends?
(bagatelizując coś) X to nic wielkiego; a co to jest X?