Level 5 Level 7
Level 6

Tyro


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to face the music
wypić piwo, którego się nawarzyło
when the word gets out that...
kiedy się rozniesie wiadomość, że...
to talk back to somebody
pyskować komuś
to get bogged down in the details
ugrzęznąć w szczegółach
to rule with an iron fist
rządzić żelazną ręką
to indulge somebody's every whim
spełniać czyjąś każdą zachciankę
the snooze button
przycisk drzemki
a passing infatuation
chwilowe zauroczenie
to be caught red-handed
być przyłapanym na gorącym uczynku
a snap decision
impulsywna, pochopna decyzja
a bath mat
dywanik łazienkowy
we need to get back to the drawing board
musimy wszystko obmyślić od początku
give or take
w przybliżeniu, plus minus
to keep something under wraps
trzymać coś (np. plan, projekt) w sekrecie
a blow by blow account of something
szczegółowa relacja, dokładna opowieść (nieformalny)
an eyewitness account
relacja naocznego świadka
a first-hand account
relacja z pierwszej ręki, bezpośredniego uczestnika
on somebody's account
ze względu na kogoś
advancing years
posuwanie się w latach