Level 6 Level 8
Level 7

Punching Bag


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
this is apples and oranges
to dwie zupełnie różne rzeczy
he got off the hook
upiekło mu się
to get tipsy
wstawić się (alkoholem)
it's not all fun and games
to nie będą same przyjemności
a bouncy castle
dmuchany zamek
a penny for your thoughts!
o czym tak sobie myślisz?
a white lie
niewinne kłamstwo, białe kłamstwo
a skeleton in the closet
trup w szafie, wstydliwy sekret
to be all thumbs
mieć dwie lewe ręce
in the same boat
na tym samym wózku (w tej samej sytuacji)
to catch somebody off guard
wziąć kogoś z zaskoczenia
it rings a bell
coś kojarzę...
no strings attached
bez zobowiązań
there's no accounting for taste
(porzekadło) każdy lubi co innego, de gustibus non est disputandum
to hold all the aces
mieć w ręku wszystkie atuty
no mean achievement
niebagatelne osiągnięcie
to be widely acknowledged as
być powszechnie uznawanym za
to be an acquired taste
coś (potrawa, muzyka), czego nie lubimy od razu, tylko z czasem
actions speak louder than words
ludzi ocenia się po czynach, a nie po słowach