Level 7 Level 9
Level 8

Novice


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an addled egg
zgniłe jajo
to have good table manners
umieć się zachować przy stole
a tremendous asset
kolosalna zaleta
a bloodcurdling scream
krzyk mrożący krew w żyłach
to rattle something off
wyrecytować coś bez zająknienia
a stained glass window
witraż
at the eleventh hour
na ostatnią chwilę
this is on me
ja za to zapłacę, ja funduję
a crash course
intensywny kurs
roadworthy
sprawny, zdatny do jazdy (pojazd)
to draw conclusions from something
wyciągać z czegoś wnioski
a balancing act
godzenie wielu rzeczy na raz
to spring into action
zdecydowanie przejść do działania
to be acutely aware of something
mieć dotkliwą świadomość czegoś
to be adamant that
niewzruszenie upierać się przy czymś
to add insult to injury
żeby już całkiem kogoś dobić
this doesn't add up
to się nie zgadza, coś tu nie gra
to admire somebody from afar
skrycie kogoś podziwiać
to be admitted to hospital
zostać przyjętym do szpitala