Level 8 Level 10
Level 9

Rookie


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to badger somebody about something
wiercić komuś o coś dziurę w brzuchu
to run into hundreds (thousands)
sięgać setek (tysięcy)
pie in the sky
nierealny, nie do zrealizowania (np. plan)
to have the right of way
mieć pierwszeństwo przejazdu
to be tossing and turning
wiercić się w łóżku, nie móc zasnąć
to be an albatross around one's neck
wisieć komuś kulą u nogi
involuntary manslaughter
nieumyślne spowodowanie śmierci
disfigured by burns
oszpecony oparzeniami
a wall unit
meblościanka
the breadwinner
żywiciel lub żywicielka rodziny
to give somebody advantage
dawać komuś przewagę
to take advantage of somebody
wykorzystywać kogoś
to advise somebody against doing something
odradzać coś komuś
to be well advised to do something
powinno się kogoś posłuchać
to play the devil's advocate
grać adwokata diabła (poddawać w wątpliwość z pozoru oczywistą sytuację)
to have an affair with somebody
mieć z kimś romans
after you
pan/pani przodem (w drzwiach)
after you with something
czy ja mogę być następny do czegoś
to align yourself with somebody
publicznie coś lub kogoś poprzeć