Level 2 Level 4
Level 3

21 - 30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kurucu iktidar
devleti hukuki ve siyasi bir kurum olarak kuran iktidar.
kurucu meclis
yalnızca anayasayı hazırlamak ve kabul etmek amacıyla oluşturulan meclis.
meclis araştırması
meclis tarafından belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme.
misak anayasa
monarkla birlikte onun iradesine eklemlenmiş temsili bir organ ya da meclisin yaptığı anayasa.
monokratik kurucu iktidar
kaynağını tek kişinin iradesinden alan iktidar.
oyların açık sayımı ve dökümü
oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oyların sayımı ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması
ölçülülük ilkesi
sınırlama amacı ile sınırlama aracı arasında makul bir oranın bulunması.
öze dokunma yasağı
bir temel hak ve özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlayan veya özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıran ya da onu kullanılamaz hale getiren sınırlamaların yapılamaması.
plebisit kurucu iktidar
iktidarı belli bir dönemde elinde bulunduranların, hazırladıkları anayasa taslağını özgür bir tartışma ortamı yaratmadan halkoylamasına sunan iktidar.
referandum
bkz. halkoylaması.