Level 2
Level 1

สอบกลางภาคเรียน


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ลัทธิเนสทอเรียน (Nestorians)
กลุ่มคริสเตียนที่ประกาศในประเทศจีนในสมัยโบราณ
นโยบายปาโดรอาโด (Padroado)
สันตะปาปาหมอบมายอำนาจให้รัฐของยุโรปสนับสนุนและบริหารคริสตจักรโรมันคาทอลิกในต่างแดน
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (Paris Foreign Missionary Society)
องค์การโรมันคาทอลิกที่ส่งมิชชันารีออกไปเพื่อทำงานในสยามและประเทศอื่นๆ
คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon)
ข้าราชการชาวต่างชาตที่ต้องการให้พระนารายณ์นับถือคริสต และต้องการให้สยามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศษ
แอน จัดสัน (Ann Judson)
ประกาศกับคนไทยที่พม่า
คาร์ล กัทซ์แลฟ (Karl Gutzlaff)
หมอชาวเยอรแมนที่เป็นมิชชันนารีหนึ่งในสองคนแรกที่มาประกาศในสยมแบบระยะยาว
เจคอบ ทอมลิน (Jacob Tomlin)
ชาวอังกฤษที่เป็นมิชชันนารีหนึ่งในสองคนแรกที่มาประกาศในสยมแบบระยะยาว
จอห์น เทย์เลอร์ โจนส์ (John Taylor Jones)
มิชชันนารีแบบติสต์ที่แปลพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษาไทยในศตวรรษที่ 19
คริสตจักรไมตรีจิต (Maitree Jit Church)
คริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรกในประเทศไทย
หมอ บรัดเลย์ (Dan Bradley)
มิชชันนารีผู้ริเริ่มงานการพิมพ์ การทำศัลยกรรม และการชีดวัคซีนในเมืองสยาม
หนังสือจดหมาวเหตุ (The Bangkok Recorder)
หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย พิมพ์โดยหมอบรัดเลย์
แจสซี่ แคสเวล (Jesse Caswell)
มิชชันนารีสอนภาษาอังกฤษให้กับรัชกาลที่ 4 ก่อนพระองค์ขึ้นพระบัลลังก์
สเทเฟน แมททูน และซามูเอล เฮาส์ (Stephen Mattoon and Samuel House)
มิชชันนารีของคณะมิชชั่นอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่บุกเบิกงานในคณะนี้ในศตวรรษที่ 19
คริสตจักรที่หนึ่งสำเหร่ (First Church Samray)
คริสตจักรแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยคณะมิชชั่นอเมริกันเพรสไบทีเรียน
ดาเนียล แมคกิลวารี (Daniel McGilvary)
มิชชันนารีคณะมิชชั่นอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่บุกเบิกคริสตจักรที่ภาคเหนือ
เจ้ากาวิโรรส เจ้าเมืองเชียงใหม่ (Kawilorot)
เจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยที่มิชชันนารีบุกเบิกคริสตจักรที่ภาคเหนือ
หนานอินต๊ะ (Nan Inta)
คนไทยคนแรกที่เชื่อพระคริสต์ที่ภาคเหนือ
น้อยสุริยะ และ หนานชัย
คนไทยที่พลีชีพเพื่อพระคริสตที่ภาคเหนือ
คริสตจักรศรีพิมลธรรม เพชรบุรี
คริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรก ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพ
พระราชกฤษฏีกาเกี่ยวกับขันติธรรมทางศาสนา (Edict of Toleration)
พระดำรัสให้อสระในการนับถือสำหรับคริสเตียนที่ภาคเหนือ
คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ (First Church Chiang Mai)
คริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งแรกที่ภาคเหนือ
ยูจีน พี ดันแลป (Eugene P. Dunlap)
มิชชันนารีคณะมิชชั่นอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่ประกาศที่เพชรบุรีและภาคใต้
แผนการของเนวิอัส (Nevius Plan)
ยุทธวิธีมิชชันนารีที่เน้นคริสตจักรท้องถิ่นที่ประกาศด้วยตัวเอง สนับสนุนตัวเอง และปกครองด้วยตัวเอง
บุญต๋วน บูญอิต (Boon Tuan Boon-Itt)
ผู้รับใช้ชาวไทยที่ก่อต้ังคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ (คริสตจักรที่ 4)
จอห์น ซุง (John Sung)
นักประกาศชาวจีนที่เทศนาในประชุมฟื้นฟูที่ประเทศไทยในช่วง คศ. 1938-1939
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม) Plaek Pibulsongkram
ผู้นำทางการเมืองที่สนับสนุนนโยบายชาตนิยมในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ลัทธิชาตินิยม (Nationalism)
กระแสการเมืองที่เร่งประชนให้แสดงความจงรักภัคดีต่อประเทศชาติโดยการมีพฤติกรรม ความคิด และศาสนาเดียวกัน
มิชชั่นคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian Mission)
คณะมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
สภาคริสตจักรในประเทศไทย (Church of Christ in Thailand)
คณะคริสตจักรของไทยคณะแรก