Level 2
Level 1

א-ב


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
אברון
מדור, או גופיף, או שקיק תוך-תאי, המתוחם בממברנה משלו והוא בעל תפקיד ייחודי בתא.
אגרובקטריום
חיידק קרקע, שגורם למחלת עפצים בצמחים ומשמש בטכנולוגיית ה DNA הרקומביננטי בצמחים.
אדנוזין-פוספטים
תרכבות מקבוצת המולקולות הקטנות, שאחדות מהן משמשות כשליחים כימיים בתוך התאים ובין התאים, ואחרות מתפקדות כנשאי-אנרגיה. ראה ADP, ATP, cAMP, מעגל ADP/ATP .
אדנין
סוג של פורין; הבסיס מכיל-החנקן של אחד הנוקליאוטידים המשמשים כאבני-הבנין של DNA ושל RNA.אדנין הנמצא בגדיל של חומצת גרעין יכול ליצור זיווג בסיסים עם תימין בגדיל של DNA או עם אורציל בגדיל של RNA
אדפטציה
[בלטינית adaptere פירושו "להתאים"] : בתחום האבולוציה - תכונה של יצור שעוצבה בתהליך הברירה הטיבעית ומגדילה את התאמתו לסביבה מסוימת. כשירותו של היצור לחיות בסביבה זו גדולה, לפיכך, משל יצורים אחרים שאינם ניחנים בתכונה זו.
אואוגנזה
תהליך ההיווצרות של הגמטה הנקבית, מתא-נבט (germ cell) ועד לביצה ההפלואידית הבשלה (ovum, egg). ראה תא-ביצה.
אואוציט
תא-ביצה בלתי-בשלה.
אוטוזום
כל אחד מהכרומוזומים בני אותו זוג שממוספר באותו מספר סידורי, המצויים גם בזכרים וגם בנקבות של מין מסויים (להבדיל מכרומוזום-זוויג).
אוטורדיוגרם
פילם שעליו מוטבע דגם של נקודות כהות שמקורן בקרינת - X, שמתקבל בשיטת האוטורדיוגרפיה.
אוטורדיוגרפיה
שיטה לגילוי מולקולות, המסומנות בסמן רדיואקטיווי. גילוי המולקולות נעשה באמצעות חשיפה לפילם רגיש לקרינת - X
אוכלוסיה
קבוצת פרטים בני אותו מין החיים בטריטוריה מסויימת.
אוליגונוקלאוטיד
מולקולה קצרה של DNA חד - גדילי ( טבעי או מלאכותי ), שמורכבת מ 6-100 נוקלאוטידים. משמשת כתחל או כגלאי בטכנולוגיה של DNA רקומביננטי.
אונקוגן
כל גן בעל פוטנציאל לגרימת התמרה סרטנית בתא.
אופרון
רצף של DNA חיידקי הכולל גנים מבניים ורצפי-הבקרה שלהם, המזוהים על - ידי חלבונים מווסתים. כל הגנים השייכים לאותו אופרון מתועתקים למולקולת mRNA אחת . דוגמה: אופרון הלקטוז בחיידק Escherichia coli
אורציל
הבסיס מכיל-החנקן של אחד מארבעת הנוקלאוטידים המשמשים כאבני הבינין של RNA. אורציל הנמצא בגדיל של RNA יכול ליצור זיווג בסיסים עם אדנין.
אי-הפרדה
מצב שבו זוג כרומוזומים הומולוגיים אחד או יותר אינם נפרדים כהלכה בעת המיטוזה או המיוזה.
איידס
תסמונת הכשל החיסוני הנרכש; מחלה הנגרמת על ידי נגיף שפוגע באופן ייחודי בסוג מסויים של לימפוציטים. פגיעת הנגיף משבשת באופן חמור את פעולת מערכת החיסון.
אילן אבולוציוני
תרשים דמויי - עץ, שענפיו מייצגים קווי הורשה שונים שמקורם באב-קדמון משותף.נקודת הסתעפות מציינת התפצלות גנטית, ספציאציה.
אילן משפחה
תרשים המתאר את קשרי-התורשה בין פרטים באמצעות שיטות רישום וסמלים מוסכמים.
אינטרון
כל רצף נוקלאוטידים בגן המסולק בתהליך השחבור ואינו נכלל בתעתיק ה - RNA הבשל.
אינטרפאזה
השלב שבין חלוקות הגרעין במחזור התא האיקריוטי; במהלך האינטראפזה, התא מגדיל את מסתו, מגדיל את מספר מרכיבי הציטופלסמה בערך פי שניים ולבסוף מכפיל את ה - DNA שלו.משך האינטרפאזה שונה בסוגים שונים של תאים.
אלל
כל אחת משתיים או יותר צורות מולקולריות חלופיות של אותו גן, האחראיות לגרסאות שונות של אותה תכונה. בתא דיפלואידי יש לכל גן שני אללים הממוקמים באותו אתר בכרומוזומים הומולוגיים.
אלל דומיננטי
אלל שהשפעתו על התכונה ממסכת את השפעתו של בן זוגו הרצסיווי.
אלל הבר
האלל השכיח ביותר של הגן,הן באוכלוסייה טבעית והן בזנים שטופחו במעבדה.יתכן ובעקבות תהליכים אבולוציוניים שונים יחדל מלהיות האלל השכיח ביותר.
אלל רצסיווי
[בלטינית recedere פירושו "להיסוג"] :אלל שהשפעתו ממוסכת, באופן מלא או חלקי, בנוכחות אלל דומיננטי. השפעתו של האלל הרצסיווי מתבטאת במלואה רק במצב ההומוזיגוטי.
אלקטרופורזה
שיטה להפרדה בין מולקולות ( חלבון, DNA , RNA) בעלות גודל או צורה מרחבית שונה על - פי מהירות נדידתן בשדה חשמלי בגל.
אלקטרופורציה
שיטה להחדרת DNA לתאים. בשיטה זו מגדילים את חדירות ממברנות הפרוטופלסטים באמצעות העברת זרם חשמלי קצר בעל עוצמה רבה.
אנאיפלואידיה
מצב של חוסר של כרומוזום אחד בכל תאיו של יצור כלשהו.
אנדוסימביוזה
שותפות שבה יצור ממין אחד ("האורח") חי דרך קבע בתוך יצור ממין אחר ( הפונדקאי ) ויחסי הגומלין ביניהם מועילים לשניהם.
אנזים
קבוצת חלבונים המצויים בתאים בכמויות זעירות ביותר, והמגדילים מאוד את קצב התרחשותן של ריאקציות כימיות. כל ריאקציה שאנזים מזרז את התרחשותה היתה מתרחשת גם מאליה, אך בקצב אטי בהרבה. מבנה האנזים בתום הריאקציה זהה למבנהו בתחילתה; האנזים אינו אוזל או נצרך במהלך הריאקציה. החומרים שעליהם פועל האנזים נקראים הסובסטרטים שלו. ראה התאמה מושרית.
אנזימי קיטוע
קבוצת אנזימים חיידקיים המסוגלים לחתוך DNA זר ( למשל, DNA של בקטריופאג )החודר לתא החיידק. אנזימים אלה משמשים כיום ככלי בטכנולוגיית DNA רקומביננטי.
אנטיביוטיקה
תרכובות אורגניות קטנות המיוצרות בתאיהם של יצורים מסוימים ( על פי רוב פיטריות וחיידקים) ופוגעות ביצורים אחרים.
אנטיקודון
רצף של שלושה בסיסים נוקלאוטידיים במולקולות tRNA , היכול ליצור זיווג בסיסים עם קודון במולקולת mRNA .
אנמיה חרמשית
מחלה תורשתית, המאופיינת בקוצר נשימה, חולשה, סחרחורות, אנמיה ולעיתים גורמת למוות; נגרמת כתוצאה ממוטציה נקודתית בעקבותיה מוחלפת החומצה האמינית גלוטמט בחומצה האמינית ולין. לחלק מתאי הדם האדומים של החולים יש צורה דמויית חרמש. ( בניגוד לצורת הדיסקית העגולה, המאפיינת את תאי הדם התקינים ).
אנפאזה
אנפאזהI  של המיוזה היא השלב שבו המיקרוטובולים של כישור החלוקה מפרידים בין בני הזוג בכל זוג כרומוזומים הומולוגים, ומושכים כל אחד מהם לקוטב מנוגד של הכישור. באנפאזה II של המיוזה, וכן באנפאזה של המטוזה, המיקרוטובולים מפרידים בין שתי הכרומטידות של כל כרומוזום ומסיעים אותן לקטביו המנוגדים של הכישור.
אפופטוזה
תהליך שבו תאים משמידים את עצמם. בתגובה לגרוי מופעל בתא מסלול מוגדר וקבוע של ריאקציות הגורמות למותו של התא. התהליך ידוע גם בשם "מוות מבוקר של תאים" ( programmed cell death). אפופטוזה עשויה להתרחש כתוצאה מהתמרה סרטנית, הדבקה בגורמי מחלה או שינוי בתנאי סביבה.
אפיסטזה
סוג של פעילות-גומלין בין גנים, שבו שני האללים של גן אחד משפיעים על התבטאות האללים של גן אחר.
אפקט המייסדים
מקרה קיצוני של סחף גנטי. פרטים בודדים הפורשים מאוכלוסייה ומייסדים אוכלוסיה חדשה נושאים איתם באקראי יותר או פחות אללים לתכונות מסויימות. אחת התוצאות מכך היא הגדלת השוני בין שתי האוכלוסיות. תוצאה אחרת היא הפחתת השונות הגנטית באוכלוסיה החדשה.
אקסון
כל רצף נוקלאוטידים בגן אשר איננו מסולק בתהליכי השחבור, אלא נכלל בתעתיק ה mRNA , ה tRNA, או ה rRNA הבשל. בגנים במקודדים לחלבונים האקסונים מקודדים לרצף של חומצות אמיניות. ראה אינטרון.
אשרכיה קולי
מין של חיידקים שנחקר באופן אינטנסיווי על - ידי גנטיקאים ומשמש בטכנולוגיית ה - DNA הרקומביננטי, הודות לכך שיש לו גנום קטן והוא קל לגידול. פונדקאי במעי אדם.
אתר בקרה
רצף בדנ"א שאליו נקשרים חלבונים מווסתים (גורמי תעתוק) המעורבים בבקרת ההתבטאות של גנים מבניים. בהגדרה זו נכללים, בין השאר, מפעיל (operator) ומקדם(promoter).
אתר גנטי
המיקום של גן בכרומוזום.
אתר פעיל
אזור מוגדר על פני מולקולת אנזים, שאליו נקשר הסובסטרט ובו מתרחשת ריאקציה ייחודית שמזרז האנזים. ראה גם התאמה מושרית.
בידוד רבייתי
מצב שבו אין זרימת גנים בין אוכלוסיות. ראה מנגנון בידוד רבייתי.
ביואינפורמטיקה
תחום המשלב ביולוגיה עם כמה דיסיפלינות אחרות מתחום המדעים ( מתמטיקה, כימיה ומדעי המחשב). שלוב זה מאפשר לחפש גנים ברצף נוקלאוטידים נתון, מאפשר להשוות רצפים שונים מתוך מאגרי מידע, מאפשר לחזות מבנה ותפקוד של תוצרי גנים, מאפשר לאתר קשרים בין גנים לתוצרי גנים ברמת התא ובין יצורים שונים ומאפשר לחזות קשרים פילוגנטיים בין רצפים.
ביטוי ברירני של גנים
ביצורים רב-תאיים: ההפעלה או הבלימה של חלק מהגנים, הנעשית בדרכים ייחודיות בתאים שונים, וכתוצאה ממנה נוצרים הבדלים גדולים בין שושלות שונות של תאים באשר למבנם ולתפקודם.
בקטריופג
( ביוונית bacterion פירושו "מקלון" ו phagein פירושו "לאכול" ) כל סוג של נגיף החודר לתאי חיידקים ומתרבה בתוכם.
בקרה אלוסטרית
אחד מאופני הבקרה של ריאקציות אנזימיות. במולקולות אנזים שפעולתן מבוקרת באופן זה ישנו אתר קישור נוסף, מלבד האתר הפעיל. כאשר חומר ייחודי נקשר באופן הפיך אל אתר הקישור הזה, המבנה המרחבי של מולקולת האנזים משתנה, ופעילותה מוגברת או מעוכבת. במסלולים מטבוליים רבים משתתפים אנזימים הכפופים לבקרה אלוסטרית.
בקרה שלאחר תרגום
באיקריוטים: בקרה הקובעת את השינויים החלים בשרשרת פוליפפטידית חדשה והופכים אותה למולקולה תפקודית של אנזים או של חלבון אחר.
בקרת התעתוק
תהליכים המשפיעים על העיתוי ועל רמת התעתוק של גן מסוים.
בקרת התרגום
בתאים האיקריוטיים: תהליכים המווסתים את הקצב שבו תעתיקי הרנ"א-שליח, המגיעים לציטופלסמה, יתורגמו על פני הריבוזומים לשרשראות פוליפפטידיות.
בקרת עיבוד התעתיק
בתאים האיקריוטיים: תהליכים המווסתים את עיבוד התעתיקים הראשוניים של רנ"א-שליח והפיכתם לתעתיקים בשלים, לפני שיגורם מן הגרעין אל הציטופלסמה.
ברירה זוויגית
ברירה טבעית הפועלת לטובת תכונות שאינן מעניקות כל יתרון בשרידה או ברבייה, למעט העובדה שפרטים בני הזוויג האחר ( זכרים או נקבות ) מעדיפים אותן.
ברירה חד-כיוונית
ברירה טבעית המסיטה בכיוון מוגדר את תדירויות האללים האחראים לטווח השונות של תכונה מסויימת באוכלוסייה. תזוזות אלה קורות עקב שינוי בתנאי הסביבה או בעקבות הופעת גורם סביבתי חדש. התוצאה היא, שצורות המצויות באחד מקצוות הטווח נעשות נפוצות יותר מהצורות שבמרכזו.
ברירה טבעית
שינוי בתדירות האללים או ייצובן עקב הבדלים בכושר השרידה והרבייה בין פרטים שונים באוכלוסייה.
ברירה מייצבת
ברירה טבעית הפועלת לטובת צורות ביניים של תכונה מסוימת באוכלוסיה ומסלק את האללים האחראים לצורות הקיצוניות.
ברירה מפלגת
ברירה טבעית הפועלת לטובת שני קצוותיו של טווח השונות של תכונה מסויימת באוכלוסייה ומסלקת את האללים האחראים לצורות הביניים.
ברירה עקיפה
תיאוריה בתחום האבולוציה, לפיה פרטים המראים התנהגות אלטרואיסטית מעבירים את הגנים שלהם לדור הבא באופן עקיף, בכך שהם עוזרים לקרוביהם לשרוד ולהתרבות.