Level 1 Level 3
Level 2

ג-ה


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
גואנין
סוג של פורין, הבסיס מכיל החנקן של אחד הנוקלאוטידים במשמשים כאבני הביניין של DNA ושל RNA . גואנין הנמצא בגדיל של חומצת גרעין יכול ליצור זיווג בסיסים עם ציטוזין.
גודל האוכלוסיה
מספר הפרטים המכילים את מאגר הגנים של האוכלוסיה.
גופיף-בר
אחד משני כרומוזומי X שבתאי נקבות יונקים, אשר נדחס ופעילותו נבלמה בשלב מוקדם של ההתפתחות העוברית. הכרומוזום שנדחס יכול להיות כל אחד משני כרומוזומי X שבתא (זה שמקורו באם או זה שמקורו באב ).
גורם מגביל
כל משאב או חומר חיוני שזמינותו במערכת קובעת את קצב ההתרחשות של תהליך כלשהו. חסר בגורם מגביל מונע גידול אוכלוסיה, מסלול מטבולי ותהליכים אחרים.
גורמי תעתוק
חלבון יחיד או תצמיד של חלבונים, שנקשר לאלמנט בקרתי ( רצף או חלבון אחר ) וכך באופן ישיר או עקיף משפיע על איתחול התעתוק.
גושה
מחלה אוטוזומית -רצסיווית שבה חוסר באנזים מסויים גורם להצטברות חומר שומני בגוף. מתבטאת במגוון תסמינים: אנמיה, הגדלה של טחול וכבד, נזק לעצמות ועוד. שכיחה בקרב יהודים אשכנזיים בשיעור של 1:1000 לידות. הגן וחלק מן המוטציות בו זוהו ועל כן ניתנים לאבחון טרם לידתי.
גזע
רצף DNA קצר מסומן באיזוטופ רדיואקטיווי, המסוגל ליצור זיווג-בסיסים עם קטע של DNAנחקר.
גלאי-דנ"א
[gametes - בעל ו-gamete - אשת איש] - תא הפלואידי המשתתף ברבייה זוויגית. תאי ביצה ותאי זרע הם דוגמאות.
גמטה
כללית: תהליך ההיווצרות של גמטות באמצעות המיוזה. בבעלי-חיים זהו השלב הראשון של התפתחות המתרחשת ברקמות-הרבייה של ההורים ובה נוצרים ומבשילים תאי הביצה ותאי הזרע.
גן
[קיצור המונח הגרמני pangan שמוצאו ביוונית: pan = כל + genes = להיוולד] - רצף דנ"א המכיל מידע בדבר תכונה תורשתית מסוימת. כל גן מצוי באתר כרומוזומי ייחודי לו.
גן בתאחיזת-X
כל גן בכרומוזום X.
גן בתאחיזת-Y
כל גן בכרומוזום Y.
גן מבני
גן המקודד לחלבון (להבדיל מקטעי דנ"א שמעורבים בוויסות ההתבטאות של גנים ראה אתר-בקרה). במונח "גן מבני" נכללים גם איזורים בדנ"א המקודדים לרנ"א שהוא חלק ממבנה תאי או לרנ"א בעל פעילות אנזימית.
גן מדכא ממאירות
גן המקודד לחלבון, המעורב בדיכוי התמרה סרטנית.האללים התקינים שלהם מקודדים לחלבונים, המעורבים בבקרה שלילית על התרבות תאים ובבקרה חיובית על תהליך האפופטוזיס.
גנוטיפ
הרכב הגנים בפרט מסויים. אפשר להשתמש במונח זה בהקשר לזוג יחיד של גנים וגם בהקשר לסך-כל הגנים של הפרט. השווה פנוטיפ.
גנום
כל הדנ"א הכלול במספר ההפלואידי של הכרומוזומים של מין כלשהו.
גנומיקה
פיתוח ויישום שיטות חדשות של מיפוי, קביעת רצף וכלי מחקר מחשביים באמצעותם חוקרים גנומים של יצורים שונים.
גרורה סרטנית
גידול סרטני שמתפתח במקום שונה מן הגידול הראשוני, לאחר שתא ממאיר ניתק מן הגידול המקורי, נדד עם זרם הדם, התיישב ברקמה אחרת ושם התפתח לגידול משני - גרורה.
גרעין
[nucleus = גרעין, חרצן] בתאים איקריוטיים: אברון מתוחם בממברנה, המבודד מהציטופלסמה ומכיל בתוכו את הדנ"א.
גרעינון
[nucleolus = גרעין קטן] - גופיף או גופיפים זעירים בתוך הגרעין של תא שאינו שרוי בשלב של חלוקה; בגרעינונים מקובצות תת-היחידות של הריבוזומים (חלבון ורנ"א).
דו-צורתיות זוויגית
הבדלים פנוטיפיים בין הזכרים והנקבות באותו מין.
דוגמה מרכזית
השערה שהוצעה בשנת 1958 על ידי קריק ( Crick ), לפיה המידע הגנטי עובר מ - DNA ל - RNA וממנו לחלבון. למרות שקיימים יוצאים מן הכלל , הכלל תקף.  The Central Dogma of Molecular Biology
דומיננטיות חלקית (בלתי שלמה)
בהטרוזיגוטים, הופעת תכונה בצורת ביניים כלשהי, בין הופעתה בשני המצבים ההומוזיגוטיים, הדומיננטי והרצסיווי.
דושן
מחלה תורשתית, המתאפיינת בניוון שרירים. היא מתחילה בשנות הילדות ומתקדמת בהדרגה. הגן המעורב בגרימת המחלה נמצא בתאחיזת - X .
דכאן
חלבון מווסת הגורם לבלימת פעילותו של גן בכך שהוא מונע את ההתקשרות של פולימראז הרנ"א לדנ"א.
דנ"א
DNA - deoxyribonucleic acid - חומצה דה-אוקסיריבונוקלאית (דנ"א) -חומצת גרעין המצויה ברוב סוגי התאים (ורבים מהנגיפים). מולקולת דנ"א מורכבת משני גדילי נוקלאוטידים השזורים זה סביב זה ומיוצבים ביחד בקשרי מימן. רצף הנוקלאוטידים שבדנ"א הוא שמכתיב את מבנה החלבונים, ובסופו של דבר את התכונות התורשתיות האופייניות לכל מין.
דנ"א לווין זעיר
רצפים המורכבים ממספר משתנה של חזרות של 3,2 או 4 נוקלאוטידים המסודרים ראש לזנב ומפוזרים בגנום. פרטים שונים נבדלים זה מזה במספר החזרות ולכן הרצפים משמשים כסמנים מולקולריים למיפוי הגנום.
דנ"א לווין קטן
VNTR- variable number tandem repeat רצף נשנה קצר המאורגן בצבר. מספר החזרות של רצפים אלה משתנה באתרים השונים, בשני ההומולוגים שבפרט ובפרטים שונים. מאחר ולרצף נשנה זה יש לעיתים תכונות פיסיקליות אופייניות המבדילות אותו מכלל הגנום, אפשר לבודד אותו. כאשר הרצף הנשנה עשיר בבסיסים G ו - C, אפשר להפרידו מכלל ה- DNA במפל צפיפויות של צזיום כלורי. מכאן  הכינוי דנ"א- לווין. גודל היחידה החוזרת 15 - 100 נוקלאוטידים ואילו גודל הצבר נע  בין 1 - 5 קילובסיסים.
דנ"א משובט
קטעי דנ"א שהוחדרו לתוך מולקולות נשא כמו פלסמידים או גנום של בקטריופגים. קטעים אלה מוכפלים ומתקבלים עותקים רבים שלהם.
דנטורציה
אבדן המבנה התלת-ממדי של מולקולת חלבון או חומצת-גרעין; גורם בדרך-כלל לאבדן הפעילות הפיסיולוגית עקב ניתוק קשרי-מימן וקשרים חלשים אחרים בתוכה.
הומוזיגוט
[homo = אותו דבר + zygoun = לצרף] - יצור בעל שני אללים זהים באתר גנטי נתון (בזוג כרומוזומים הומולוגיים); מצב הומוזיגוטי - homozygous condition;
הומוזיגוטי-דומיננטי
הומוזיגוט לשני אללים דומיננטיים.
הומוזיגוטי-רצסיווי
הומוזיגוט לשני אללים רצסיוויים.
הזרקה מבעד למיקרוסקופ
שיטה להחדרת DNA לתאים באמצעות מחט מיקרוסקופית תוך הסתכלות מבעד למיקרוסקופ. בשיטה זו משתמשים גם כאשר רוצים להזריק תא שלם לתוך חלל של קבוצת תאים.
הטרוזיגוט
יצור בעל אללים שונים באתר גנטי נתון (בזוג כרומוזומים הומולוגיים). מצב הטרוזיגוטי - heterozygous condition.
היברידיזציה (הכלאה) של חומצות גרעין
זיווג-בסיסים בין רצפי נוקלאוטידים ממקורות שונים, כגון זה המשמש בהנדסה גנטית ובחקר היחסים האבולוציוניים בין מינים שונים על-פי הדמיון והשוני בדנ"א וברנ"א.
היסטון
כל אחד מסוג החלבונים הצמודים אל הדנ"א והאחראים במידה רבה לארגונו המבני (ייתכן גם התפקודי) בכרומוזומים של האיקריוטים.
היפוך (כרומוזומי)
שינוי במבנה הכרומוזום, לאחר שקטע שניתק ממנו חזר והשתלב בו באותו מקום אבל בכיוון הפוך. ההיפוך משנה את המיקום ואת הסדר של הגנים שבכרומוזום.
הכלאה דיהיברידית
הכלאה בין שני פרטים זהים הנבדלים ביניהם בשני זוגות של גנים שבכל אחד מהם ( מהגנים )שני האללים אינם זהים.
הכלאה מונוהיברידית
[monos =לבד, יחיד] - הכלאה ניסויית שבה הצאצאים יורשים זוג אחד של אללים לא זהים האחראים לתכונה נחקרת אחת, כך שהם הטרוזיגוטים לתכונה זו.
הכלאות הדדיות
זוג של הכלאות כאשר בהכלאה האחת התכונה הנבדקת נמצאת בהורה הזכר, ואילו בהכלאה האחרת היא נמצאת בהורה הנקבה.לדוגמה: הכלאה א: זכרים לבני עיניים מזווגים עם נקבות הומוזיגוטיות אדומות עיניים.         הכלאה ב: נקבות לבנות עיניים מזווגות עם זכרים אדומי עיניים.
הכלאת מבחן
הכלאה ניסויית שמטרתה לגלות אם פרט מסויים הוא הומוזיגוט או הטרוזיגוט לתכונה דומיננטית. הפרט בעל הפנוטיפ הדומיננטי מוכלא עם פרט שידוע כי הוא הומוזיגוט-רצסיווי לאותה תכונה.
הכפלה
שינוי-מבנה בכרומוזום, שכתוצאה ממנו הוא מכיל עותק נוסף (מוכפל) של גנים, המופיעים בו באותו סדר.
הכפלה משמרת למחצה
[hemi =חצי + ל' conservare =לשמר] - הכפלת מולקולת דנ"א, כשעל כל גדיל הנפרם מהסליל הכפול הקיים, נוצר גדיל חדש, והתוצאה היא שתי מולקולות שכל אחת מהן "חציה ישן, חציה חדש".
הכפלת הדנ"א
תהליך המתרחש בתאים, שבו חומר התורשה מוכפל לקראת חלוקתו לתאים-הצאצאים, כדוגמה: הכפלת כרומוזומי האיקריוטים במהלך האינטרפאזה של המיטוזה, לפני חלוקת התא.
המופיליה
מחלה תורשתית רצסיווית, שנגרמת מליקוי במנגנון קרישת הדם; בעבר נפטרו חולים רבים כתוצאה מדמום שלא ניתן היה להפסיקו. כיום החולים מקבלים את גורמי קרישה החסרים להם. הגן המעורב בגרימת המחלה נמצא בתאחיזת - X .
הנדסה גנטית
שינוי המידע שבדנ"א באמצעות טכנולוגיית הדנ"א הרקומביננטי. השינוי הוא לשם מחקר או יישום בתחומי הרפואה, התעשייה והחקלאות.
הנטיגטון
מחלה תורשתית דומיננטית קטלנית, שתסמיניה מופיעים רק בעשור הרביעי או החמישי לחיים; המחלה מתאפיינת בניוון של תאי עצב במח ועקב כך בעיוותים חמורים השרירים. המחלה נגרמת כתוצאה ממוטציה שבה שלשת נוקלאוטידים (CAG ) חוזרת על עצמה עשרות פעמים.
הפרייה
[fertilis = לשאת, ללדת] - איחוי גרעין תא הזרע עם גרעין תא הביצה, ההופכת בכך לזיגוטה.
הפרייה חוץ- גופית
תהליך הפרייה של ביצית בצלחת גידול, לאחר שמוציאים את הביצית מגוף האשה. חלוקת התאים הראשוניים מתרחשת באינקובטור, ולאחר מכן מוחזר העובר לרחם האם להמשך התפתחותו.
הצלחה רבייתית
מדד להישרדותו ולהישרדות צאצאיו של פרט.
השבחה -טיפוח
תהליך של ברירה מלאכותית ( הכלאה וסלקציה) שבו מתקבלים זנים של צמחים או בעלי חיים בעלי תכונות הרצויות לאדם.
השראת מוטציות
שימוש באמצעים כימיים או פיזיקליים ליצירת מוטציות במולקולת ה - DNA באופן מלאכותי.
התמיינות תאים
התהליך ההתפתחותי שבו תאים מטיפוסים שונים מפעילים או בולמים חלקים שונים מהגנום שבהם וכך הם מתייחדים זה מזה בהרכבם, במבנם ובתיפקודם. לביטוי הברירני הזה של הגנים גורמת פעילות-גומלין של חלבונים-מווסתים, אנזימים, אותות הורמונליים ואתרי-בקרה שבתוך הדנ"א.
התמרה
תהליך הפיכתו של תא תקין לתא ממאיר ( סרטני ). התהליך מתקיים באיקריוטים.תהליך קליטה של קטעי DNA שמקורם בתאים אחרים, הגורמים לשינוי בחומר התורשתי של התא המקבל. התהליך מתקיים בפרוקריוטים.