Level 2 Level 4
Level 3

ו-י


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
וירואיד
חומצת-גרעין חסרת מעטפת חלבונית המסוגלת לחדור לתאים; קטע זעיר, ישר או טבעתי, של רנ"א חד-גדילי.
זוג בסיסים
זוג בסיסים נוקלאוטידיים המצויים בשני גדילים סמוכים של חומצת גרעין, וקשורים ביניהם בקשרי-מימן. בסליל ה DNA הכפול אדנין יוצר זיווג בסיסים עם תימין וגואנין יוצר זיווג בסיסים עם ציטוזין. כאשר גדיל של mRNA נוצר מול גדיל של DNA במהלך התעתוק, אורציל (U) יוצר זיווג בסיסים עם אדנין שב DNA .
זוג גנים
בתאים דיפלואידיים: שני האללים שבאתר גן מסויים בזוג כרומוזומים הומולוגיים.
זיגוטה
התא הדיפלואידי הנוצר עם האיחוי בין גרעיניהם של תא הזרע ותא הביצה ההפלואידיים.ראה הפרייה.
זיווג בסיסים
יצירת קשרי מימן בין בסיסים חנקניים של פירינים ופירימידינים בגדילים סמוכים של חומצות גרעין ( למשל, במהלך הכפלת ה - DNA או תעתוקו ל - RNA ). ראה זוג בסיסים
זמן הכפלה
משך הזמן הנדרש לאוכלוסייה כדי להכפיל את גודלה. בחד  תאיים - משך הזמן שבין שתי חלוקות עוקבות.
זן טהור
שושלת של יצורים המתרבים ברבייה זוויגית, שבה הצאצאים זהים להוריהם בתכונה אחת או יותר במשך כמה דורות.
זן עמיד
קבוצה של אורגניזמים שב - DNA שלהם התרחשה מוטציה, שמקנה להם עמידות לחומר כלשהו, למשל : אנטיביוטיקה, חומרי הדברה,ריכוזי מלח גבוהים וכו'
זרימת גנים
תנועה פיזית של אללים אל אוכלוסיהאו ממנה עקב הגירה חיובית או שלילית של פרטים. זרימת גנים עשויה לשנות את תדירויות האללים באוכלוסייה.
חד-תאי
[ביוונית protistos פירושו "הראשון"] - איקריוט שכולו תא יחיד. ראה פרוטיסטה.
חומצה אמינית
מולקולה אורגנית קטנה המורכבת מאטום מימן,מקבוצת אמין, מקבוצת קרבוקסיל (חומצה) ומקבוצה בת אטום אחד או יותר, שמקובל לסמנה באות  R . ארבעת המרכיבים האלה קשורים בקשרים קוולנטים לאטום פחמן מרכזי. חומצות אמיניות הן היחידות הבסיסיות שמהן מורכבים חלבונים.
חומצה אמינית חיונית
כל אחת מן החומצות האמיניות שיצור מסויים אינו מסוגל לסנתז בעצמו, ולפיכך הוא  חייב לקבלן מן המזון..
חומצת גרעין
שרשרת חד- גדילית או דו-גדילית ארוכה, המורכבת מארבעה סוגים של נוקלאוטידים הקשורים זה לזה באמצעות קבוצות הזרחה שלהם. חומצות גרעין שונות נבדלות זו מזו ברצף הבסיסים הנוקלאוטידיים שלהן. DNA ו RNA הן חומצות גרעין.
חוקי מנדל
יצורים פרוקריוטיים חד - תאיים; החיידקים הם הפרוקריוטים היחידים בכל עולם החי. תאי החידקים אינם מכילים את שלל האברונים הפנימיים מתוחמי הממברנה, האופיניים לתאים איקריוטיים. רוב רובם של החיידקים הם היצורים החיים הקטנים ביותר, וחיידקים מסויימים הם צורות החיים בעלות המבנה הפשוט ביותר. עם זאת, הם מגוונים מאוד מבחינה מטבולית ולרבים צהם התנהגות מורכבת. החיידקים הם היצורים הראשונים שאיכלסו את כדור הארץ. החיידקים נחלקים לשתי ממלכות: החיידקים האמיתיים והחיידקים הקדומים.
חלבון
תרכובת אורגנית גדולה, המורכבת משרשרת אחת או יותר של חומצות אמיניות הקשורות זו לזו  בקשרים פפטידיים. רצף החומצות האמיניות הייחודי של השרשרות הפוליפפטידיות מעניק לחלבון את מבנהו התלת - מימדי ואת תכונותיו הכימיות והביולוגיות.
חלבון-היכרות
חלבון הפרוש לרוחב שכבת הליפידים הכפולה של הממברנה, ומאפשר למולקולות או יונים מסיסים במים לעבור מצידה האחד לצידה האחר. יש חלבוני העברה המתפקדים באורח פסיווי ויש שתפקודם מחייב תוספת אנרגיה.
חלבון-מווסת
ראה קולטן.
חלבון העברה
מקרומולקולה חלבונית השקועה בממברנת הפלסמה ומשמשת כנקב שדרכו חוצים את הממברנה יונים וחומרים המומסים במים.
חלבון קולטן
חלבון על פי רוב גליקופרוטאין, הנמצא על פני ממברנת התא ומזהה את התא כשייך לסוג מסויים. חלבוני היכרות מסייעים בהתארגנותם של התאים לרקמות ומתפקדים בפעילויות גומלין בין תאים.
חלבון תעלה
חלבון המגביר או בולם את התבטאותו של גן.
חלוקה בינרית
צורת הרבייה העיקרית של חיידקים. ה DNA של תא החיידק מוכפל, והתא מתחלק לשני תאי - צאצא זהים מבחינה גנטית.
חלוקת ציטופלסמה או ציטוקינזה
(ביוונית kinesis פירושו "תנועה"): חלוקת תא לשני תאי - צאצא.
חסר חיסוני משולב חמור
מחלה אוטוזומית רצסיווית שנגרמת בגלל חוסר בתאי הדם הלבנים מסוג T. חסר באנזים אדנוזין דאמינאז ( ADA ) פוגע בתאי הלימפה, שנועדו להתמיין לתאי T . כתוצאה מכך חלה ירידה בתפקוד מערכת החיסון של החולים והם מועדים להדבקה במחלות שונות. ילדים שחלו במחלה נקראו "ילדי הבועה", מכיוון שבעבר גודלו בבועה סטרילית, כדי להמנע מזיהומים. כיום מטפלים בהזרקה של האנזים המנוקה, עירוי של תאי דם תקינים או השתלת מח - עצם ובו תאי גזע תקינים של תאי T או תאי T ,שהוחדר להם הגן התקין. במחלה זו נערכו הניסויים הראשונים בריפוי גני.
חסר כרומוזומי
שינוי במבנה של כרומוזום לאחר שחלק ממנו אבד כתוצאה מקרינה, מחדירת נגיף, מפעילות כימית או מגורם אחר.
טביעת אצבעות של DNA
סדרה ייחודית לפרט של RFLP's , הנקבעת על - פי רצף ה -DNA שירש מהוריו בתורשה מנדלית. דגם פסים מתקבל מחיתוך ה - DNA באנזימי הגבלה, הפרדת הקטעים באלקטרופורזה בגל וחשיפתם לגלאי רדיואקטיווי. מתקבלת תמונת אוטורדיוגרם אופיינית לפרט.
טיי -זקס
מחלה תורשתית קטלנית הנגרמת מחסר של אנזים , אשר מפרק תרכובת שומנית מסויימת. תרכובת זו מצטברת בכל תאי הגוף וגורמת לנזקים רבים. הפגיעה העיקרית מתבטאת בתאי מערכת העצבים המרכזית, שם נאגרת התרכובת השומנית וגורמת לניוון המח והריסתו. זמן קצר לאחר הופעת המחלה, מתגלה פיגור שכלי. המחלה שכיחה בקרב יהודים ממוצא אשכנזי. בארץ נעשה איבחון מוקדם לאיתור הגן הפגום.
טכנולוגיית הדנ"א הרקומביננטי
שיטות המאפשרות לבודד, לקטוע ולחבר דנ"א (גנים ממינים שונים) ולהגדיל את כמות המולקולות הרקומביננטיות החדשות באוכלוסיית תאים המתרבים במהירות, כגון חיידקים.
טלופאזה
טלופאזה I של המיוזה היא השלב שבו בני-הזוג של כל זוג כרומוזומים הומולוגיים מגיעים לקטביו המנוגדים של הכישור. בטלופאזה II של המיוזה וכן בטלופאזה של המיטוזה, אריזתם הדחוסה של הכרומוזומים מתרופפת, ופיסות ממברנה מצטרפות זו לזו ויוצרות סביב הכרומוזומים מעטפות גרעין חדשות.
טפיל
(ביוונית para פירושו "ליד" ו - sitos פירושו "מזון"): יצור החי בתוך יצור אחר (הפונדקאי) או עליו במשך חלק ממחזור חייו. יש שהפונדקאי מת כתוצאה מכך, ויש שהוא נשאר בחיים.
טריזומיה
בתאים דיפלואידיים: מצב לא תקין שבו נמצאים בתא שלושה (במקום שני) עותקים של כרומוזום מסויים.
טרנסלוקציה
מצב שבו קטע מכרומוזום משנה את מיקומו ומתחבר לכרומוזום אחר שאיננו הומולוגי לו.
טרנספוזון
קטע-DNA המסוגל לנוע מאתר לאתר בכרומוזום ואף לעבור לכרומוזום אחר. יש שהטרנספוזון חודר לרצף של גן משתק את פעילותו וגורם לשינויים בפנוטיפ. טרנספוזונים מצויים בפרוקריוטים ובאיקריוטים.
טרנסקריפטאז הפכי
אנזים נגיפי המשתמש במולקולת RNA כתבנית לסנתזת מולקולת DNA. תהליך זה הנקרא, תעתוק הופכי, הוא אחד הכילים החשובים המשמשים בטכנולוגיית ה DNA הרקומביננטי.
ייחור
חלק מצמח, המשמש לצורך ריבוי אל - זויגי; הייחור עובר תהליך השרשה ומתפתח לצמח שלם.
יצור רב תאי
יצור שגופו מורכב מיותר מתא אחד, ואשר תאיו עברו התמיינות והם מאורגנים ברקמות, באיברים ובמיקרים רבים גם במערכות.