Level 3 Level 5
Level 4

כ-מ


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
כימרה
פסיפס; רקמת גוף הבנויה מתאים השונים זה מזה מבחינה גנטית או יצור הבנוי מרקמות כאלה. כימרה מתקבלת באופן טבעי בנקבות יונקים, בהן מתרחשת אנאקטיבציה של כרומוזום - X או באופן מלאכותי כאשר מחברים שני בלסטומרים משני פרטים שונים של יונקים ומתקבל אורגניזם תקין. מונח שאול מהמיתולוגיה היוונית - מפלצת יורקת אש בעלת ראש של אריה, גוף של עז וזנב של נחש.
כישור החלוקה או כישור המיקרוטובולים
מבנה זמני הנוצר במהלך המיטוזה והמיוזה ומניע את הכרומוזומים לעבר קוטבי התא. הכישור מורכב משתי סדרות של מיקרוטובולים, היוצאות מקוטבי הכישור וחופפות זו את זו במישור המשווה שלו.
כרומוזום
[ביוונית chroma פירושו "צבע" ו- soma  פירושו " גוף"] : באיקריוטים: מולקולת DNA קווית על החלבונים הרבים הקשורים אליה; הכרומוזומים נמצאים בתוך גרעין התא. בפרוקריוטיים: מולקולת DNA מעגלית על החלבונים הקשורים אליה, אשר איננה נמצאת בתוך אברון המפריד אותה מהציטופלסמה. המידע הדרוש לתפקודו התקין של התא מקודד ברצף ה DNA של הכרומוזומים, ועובר עמם מדור לדור.
כרומוזום X
אחד משני כרומוזומי הזוויג של מינים רבים. כרומוזום X של אדם מכיל גנים רבים, שחלקם גורמים לעובר להתפתח לנקבה בהיעדר גנים מסוימים הנמצאים בכרומוזום Y. במצב תקין, הרכב כרומוזומי הזוויג של נקבת האדם הוא XX .
כרומוזום Y
אחד משני כרומוזומי הזוויג של מינים רבים. כרומוזום Y של אדם מכיל גנים הגורמים לעובר להתפתח לזכר. במצב תקין הרכב כרומוזומי הזוויג של אדם ממין זכר הוא XY .
כרומוזום אבהי
אחד הכרומוזומים נושאי האללים שיצור דיפלואידי ירש מאביו.
כרומוזום אמהי
אחד הכרומוזומים נושאי האללים שיצור דיפלואידי ירש מאמו.
כרומוזום הומולוגי
[ביוונית homologia  פירושו "התאמה"] : אחד מצמד כרומוזומים, השווים זה לזה בגודלם, בצורתם וברצף הגנים שבהם בתא דיפלואידי. בני זוג הומולוגיים מסתדרים זה לצד זה ומחליפים ביניהם קטעים הומולוגיים במיוזה I. כרומוזום X וכרומוזום -Y שונים זה מזה בכל הבחינות אלה, ואף-על-פי-כן הם מתפקדים כהומולוגים במיוזה. ראה מספר כרומוזומים.
כרומוזום זוויג
כל אחד משני סוג הכרומוזומים( באדם ובמינים אחרים, כרומוזום X וכרומוזום Y ) הנושאים גנים המעורבים בקביעת הזוויג. כרומוזומי הזוויג קימים בבעלי חיים וכן במינים מועטים מאוד של צמחים.
כרומוזום מלאכותי של אדם
נשא שבעתיד ישמש לשיבוט קטעי DNA בתאי אדם. הנשא מורכב מקטעי DNA ,הדרושים להכפלת הכרומוזום באדם: טלומרים, צנטרומר ו - DNA גנומי. לכשיושלם המחקר מקווים החוקרים שנתן יהיה להשתמש בו להחדרה וריבוי של קטעי DNA גדולים בתוך תאים לצורך ריפוי גני.
כרומוזום מלאכותי של חיידק
נשא, המשמש לשיבוט קטעי DNA באורך ממוצע של 150,000 נוקלאוטידים. הנשא מוחדר לחיידקי E.coli ומבוסס על פלסמיד F שלו.
כרומוזום מלאכותי של שמר
נשא המשמש לשיבוט קטעי DNA , שאורכם עד 400,00 נוקלאוטידים בתאי שמר. הנשא מורכב מקטעי כרומוזום שמר, הדרושים להכפלתו והם: טלומרים, צנטרומר ואתר מוצא ההכפלה.
כרומטידה
בכרומוזום איקריוטי שהוכפל: כל אחת משתי מולקולות הדנ"א החדשות יחד עם החלבונים המצומדים אליה. כל כרומטידה נשארת מחוברת לכרומטידה-"האחות" בצנטרומר עד שהן נפרדות כשהגרעין מתחלק. מכאן ואילך כל כרומטידה היא כרומוזום.
כרומטידות-אחיות
ראה כרומטידה.
לבקנות
מחלה תורשתית רצסיווית. נגרמת ממוטציה במערכת האנזימית המעורבת בהפיכת החומצה האמינית טירוזין לצבען מלנין. הלבקנים, שהם חסרי מלנין, הם בעלי עור בהיר, שער לבן ובקשתית העין שלהם חסר צבען. שכיחות המחלה הקלאסית שבה התרחשה מוטציה בגן לטירוזינאז היא 1:30.000 . תהליך הביוסינתזה ממלנין לטירוזין כולל כמה שלבים ועל כן קיימים סוגים שונים של לבקנות.לכן יתכן ולשני הורים לבקנים, שהם תוצאה של חסר אנזימתי שונה, יהיו ילדים בעלי פגמנטציה תקינה.
לוחית-התא
מבנה דמויי דיסקית הנוצר מחומרי דופן ומשאריות הכישור במהלך החלוקה של תא צמח; מתפתח למחיצה המחלקת את הציטופלסמה ומפרידה ביו שני תאי הצאצא.
ליגאז הDNA
אנזים המחבר זה לזה את קצוותיהם של קטעי DNA. ליגאז ה DNA מעורב בהכפלת DNA ובתיקון DNA והוא אחד הכילים החשובים המשמשים בהנדסה גנטית.
ליזיס
( ביוונית lysis פירושו "לרופף") : הרס נרחב של מבנה ממברנת הפלסמה, המביא למות התא.
ליקוי תורשתי
מצב תורשתי היכול להוביל, במוקדם או במאוחר, לבעיות רפואיות קלות עד חמורות.
מאגר גנים
כל הגנים או כל האללים של אוכלוסייה מסוימת.
מוטגן
כל גורם המסוגל לחולל שינוי קבוע במבנה של מולקולות DNA. קרינה על - סגולה וכן סוגים מסוימים של נגיפים ושל תרכובות כימיות, הם מוטגנים. ראה מוטציה.
מוטציה
[בלטינית mutatus פירושו "שינוי" ו - ion פירושו "פעולה","תהליך" או "תוצאה"] : שינוי ברצף הנוקלאוטידים של מולקולת DNA, העשוי לעבור בתורשה לצאצאי התא שבו התרחש. מוטציות הן מקור לאללים חדשים ומקור חשוב למגוון בעולם החי. ראה מוטציה ניטרלית, מוטציה קטלנית.
מוטציה גנית
חיסור, תוספת או החלפה של בסיס אחד או בסיסים אחדים ברצף הנוקלאוטידים של גן.
מוטציה ניטרלית
מוטציה שאינה משפיעה על הפנוטיפ, או שהשפעתה עליו קטנה מאוד. הברירה הטיבעית אינה יכולה להגדיל או להקטין את תדירותן של מוטציות ניטרליות באוכלוסייה, משום שאין הן משפיעות על סיכוייו של הפרט לשרוד ולהתרבות. ראה שעון מולקולרי.
מוטציה קטלנית
מוטציה הגורמת למותו של התא או היצור שבו היא מתרחשת.
מול קריא - דנ"א או רנ"א
מולקולת DNA או RNA שרצף הנוקלאוטידים שלה משלים לרצף הנוקלאוטידים של RNA - שליח של גן שרוצים ל"השתיק". הגדיל המשלים נקשר ל RNA - שליח ומונע את תרגום המולקולה לחלבון.
מונוזומיה
מצב לא תקין שבו נמצא בתא דיפלואידי עותק אחד בלבד של אחד הכרומוזומים ללא כרומוזום הומולוגי.
מחזור התא
סדרת ארועים שבמהלכם גדלה המסה של התא, מספר מרכיבי הציטופלסמה שלו גדל בערך פי שניים, ה DNA שלו מוכפל ומתרחשות בו חלוקות גרעין וחלוקות ציטופלסמה.
מחזור חיים
סדרת ארועים קבועים מראש, המתרחשים על פי הוראות גנטיות, שבמהלכם היצורים גדלים, מתפתחים, מקיימים את עצמם, מתרבים ומתים.
מטבוליזם
[ביוונית meta פירושו "שינוי"] - כלל הריאקציות המתרחשות בעזרת אנזימים שבאמצעותן תאים ממירים או בונים, מפרקים,אוגרים ומרחיקים חומרים. תהליכים אלה מסייעים לתאים לגדול, לשרוד ולהתרבות.
מטפאזה
שלב בחלוקת גרעין התא במיטוזה ובמיוזה. במטפאזה של המיטוזה ובמטפאזה II של המיוזה,הכרומוזומים המוכפלים מגיעים למישור המשווה של הכישור.במטפאזה I של המיוזה כל זוגות הכרומוזומים מגיעים למישור המשווה של הכישור.
מיוזה
[ביוונית  meioun פירושו "להפחית"] - תהליך דו-שלבי של חלוקת הגרעין, המקטין את מספר הכרומוזומים של תא הנבט למחצית - המספר ההפלואידי. המיוזה היא הבסיס להיווצרות גמטות וכן נבגי הצמחים. ראה מיטוזה.
מיטוזה
[ ביוונית mitos פירושו "חוט"] - סוג של חלוקה של גרעין התא, שבסופה כל אחד מגרעיני-הצאצאים מכיל עותק מכל כרומוזום שהיה בגרעין המקורי,ובסך-הכל אותו מספר של כרומוזומים ואותו מטען תורשתי.המיטוזה היא הבסיס לגדילה, ובמינים רבים של איקריוטים גם לרבייה אלזוויגית.
מין
ביחס ליצורים המתרבים ברביה זוויגית: קבוצת פרטים הנימנים עם אוכלוסייה אחת או יותר, המזדווגים זה עם זה בתנאים טבעיים ומעמידים צאצאים פוריים, ובינם לבין קבוצות אחרות קיים בידוד רבייתי.[בלטינית species פירושו "סוג"] : ככלל: סוג מסויים של יצורים חיים.
מין בסכנת הכחדה
מין העלול להיעלם בגלל המספר הזעום של הפרטים שבו ובגלל פיחות חמור בשונות הגנטית באוכלוסיותיו שנותרו.
מיקרואבולוציה
שינויים קלים בתדירויותיהם של אללים, הקורים עקב מוטציות, ברירה טבעית, סחף גנטי, זרימת גנים .
מיקרואורגניזם
יצור זעיר, על-פי-רוב חד-תאי, שאי-אפשר לראותו בלא עזרת מיקרוסקופ.
ממברנת התא
הממברנה המקיפה את הציטופלסמה ומפרידה את התא מסביבתו. לממברנה מבנה אופייני הכולל שכבת ליפידים כפולה וחלבונים, הנמצאים בתוך שכבת הליפידים או על פניה. חלבונים אלה מבצעים תפקודים רבים, כגון העברת חומרים וקליטת אותות המגיעים מחוץ לתא.
מנגנון בידוד רבייתי
כל מאפיין תורשתי של צורת הגוף, התפקוד או ההתנהגות, המונע הכלאות בין פרטים משתי אוכלוסיות או יותר שעברו התפצלות גנטית.
מנדליזם
כללי התורשה של מנדל, המנוסחים כאן במינוח מודרני:כלל ההפרדה - principle of segregation - יצורים דיפלואידיים יורשים מהוריהם זוג של גנים לכל תכונה, גן מכל הורה, וכל אחד משני העותקים האלה נמצא באחד מבני זוג של כרומוזומים הומולוגיים. שני העותקים נפרדים זה מזה במהלך המיוזה, שבעקבותיה כל אחד מהם נמצא בגמטה שונה.כלל החלוקה הבלתי תלויה - principle of independent assortment - שני העותקים ההומולוגיים של גן נוטים לעבור בעקבות המיוזה לגמטה זו או אחרת באורח בלתי-תלוי מאופן החלוקה של בני זוגות גנים אחרים, הנמצאים בכרומוזומים לא-הומולוגיים. כלל זה אינו מתחשב בהשפעות תאחיזת-הגנים (linkage) והשחלוף (crossing over).
מסלול ביוסינתטי
מסלול מטבולי שבמהלכו מצורפות מולקולות קטנות אלו לאלו ונוצרים ליפידים, פחמימות, חלבונים, חומצות גרעין ומולקולות גדולות אחרות.
מסלול ליזוגני
מסלול התרבות של נגיף שבו, לאחר שחדר לתא, הגנים של הנגיף מוחדרים לאחד הכרומוזומים של התא. כעת מתחילה תקופת חביון (latent period ), שבה הנגיף אינו פעיל, אך הגנים שלו מועברים לכל צאצאיו של התא שהודבק. בהמשך, בעקבות גרוי כלשהו, מתחדש מחזור ההכפלה. ראה מסלול ליטי. נקרא גם מסלול מתון temperate pathway
מסלול ליטי
מסלול התרבות של נגיף שבו הוא חודר לתא, משתלט על מנגנוניו, ונגיפים חדשים נוצרים במהירות ומשתחררים מהתא באמצעות המסה. ראה מסלול ליזוגני.
מסלול מטבולי
סדרה רצופה של ריאקציות  בתאים, שבהן התוצר של ריאקציה אחת הוא הסובסטרט של הריאקציה הבאה אחריה.הריאקציות, המתרחשות בתיווכם של אנזימים ייחודיים, מגדילות את ריכוזיהם של חומרים בתא, מקטינות או שומרות על יציבותם. חלק מן המסלולים המטבוליים הם קוויים וחלקם - מעגליים;על פי רב הם קשורים זה לזה.
מספר דיפלואידי
מספר הכרומוזומים של תא שיש בו שני כרומוזומים מכל סוג, כלומר זוגות של כרומוזומים הומולוגיים.ביצורים איקריוטיים, תאים סומטיים ותאי נבט (לפני חלוקה) הם בעלי מספר כרומוזומים דיפלואידי.ראה מספר הפלואידי,מיוזה.
מספר הפלואידי
מספר הכרומוזומים של תא שבו יש רק עותק אחד מכל סוג של כרומוזום, כלומר נציג אחד מכל זוג של כרומוזומים הומולוגים.גמטות, למשל, הן תאים בעלי מספר כרומוזומים הפלואידי.ראה מספר דיפלואידי, מספר כרומוזומי.
מספר כרומוזומי
במינים האיקריוטיים: סך מספרם של הכרומוזומים בתאים מסוג מסויים. ראה מספר דיפלואידי, מספר הפלואידי
מעטפת-הגרעין
המעטפת המקיפה את הגרעין בתאים איקריוטיים. מעטפת הגרעין מורכבת ממברנה כפולה ( שתי שכבות ליפידים כפולות על החלבונים הקשורים אליהן).
מעכב
חומר המסוגל להקשר לחלבון בעל פעילות ביולוגית (כגון אנזים) ולשבש את תפקודו.
מערכת רבת-אללית
מצב שבו קיימים באוכלוסיה שלושה, או יותר, אללים של גן מסוים.
מפה גנטית - מפת תאחיזה
תיאור קווי של המיקום היחסי של גנים או סמנים גנטיים לאורך הכרומוזום. המפה נבנית על סמך ההסתברות ששני סמנים יעברו יחד בתורשה ( סמנים בתאחיזה). המרחקים נמדדים ביחידות של סנטימורגן ( cM ).
מפעיל
רצף קצר של נוקלאוטידים ב - DNA , המפריד בין מקדם לבין גנים מבניים ומשמש כאתר קישור לחלבונים מווסתים בתאים פרוקריוטים. דכאן, לדוגמה, הוא חלבון מווסת הנקשר למפעיל ומונע את פולימראז ה - RNA מלנוע לאורך ה - DNA
מקדם
רצף קצר של נוקלאוטידים ב - DNA , המצין את תחילתו של גן;זהו האתר שאליו נקשר פולימראז ה - RNA בתחילת התעתוק.