Level 4 Level 6
Level 5

נ-צ


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
נגיף
חלקיק המורכב מ - DNA או מ - RNA העטופים קופסית חלבונית; נגיף מסוגל להכפיל את עצמו ולהתרבות רק לאחר שחומר התורשה שלו חדר לתא פונדקאי והשתלט על המנגנון המטבולי שלו.
נוקלאואיד
כינוי לאיזור בתא החיידק שבו מאורגן ה - DNA ( אשר איננו מוקף בממברנה, בדומה לגרעין של תאים איקריוטיים).
נוקלאוזום
מבנה דמוי חרוז בכרומטין של תאים איקריוטיים. מורכב מקטע קצר של DNA המלופף סביב חלבוני היסטון דמויי דיסקיות.
נוקלאוטיד
תרכובת אורגנית קטנה המורכבת מסוכר חמש-פחמני (ריבוז או דאוקסיריבוז), מבסיס חנקני ומקבוצת זרחה אחת לפחות. נוקלאוטידים משמשים כנשאי אנרגיה, כשליחים כימיים, כקואנזימים וכאבני בינין של חומצות גרעין.
נוקלאז
אנזים המזרז פירוק של חומצות גרעין, על ידי הידרוליזה של קשרים פוספודיאסטריים בין נוקלאוטידים שכנים. אנדונוקלאז ( אנדו = פנים,תוך ) אנזים המפרק קשר בין נוקלאוטידים בתוך גדילי ה - DNA                 לקבוצה זו שייכים אנזימי ההגבלה. אקסונוקלאז ( אקסו = חוץ ) אנזים המסיר נוקלאוטידים מקצה הגדילים.
סגרגציה
( בלטינית - se פירושו "לחוד" ו - grex פירושו "עדר"): התהליך שבו זוג כרומטידות אחיות או זוג כרומוזומים הומולוגיים נפרדים זה מזה במהלך חלוקת הגרעין.
סחף גנטי
שינוי אקראי בתדירויות האללים, שסיבתו היחידה היא מאורעות מקריים המתרחשים במהלך הדורות. מידת השפעתו על השונות הגנטית ועל טווח הפנוטיפים תלויה בגודל האוכלוסיה.
סיווג-דם
שיטה לאיפיון תכונות תורשתיות של הפרט לפי תכונות אנטיגניות המתבטאות בתאי הדם האדומים. הסיווגים הנפוצים: לסוגי ABO - הקביעה אם אחד משני סמנים חלבוניים A או B או שניהם מצויים על שטח תאי הדם האדומים. הסוג O מציין העדר שניהם. לסוגי Rh: Rh+ מציין נוכחות הסמן ו-Rh (או Rh-) את העדרו.
סיסטיק פיברוזיס - ליפת כיסתית
מחלה תורשתית אוטוזומית רצסיווית נפוצה ( שכיחות האלל בקרב תושבי צפון אמריקה הלבנים 1:20 ). היא גורמת לליקויים בתפקודן של בלוטות ההפרשה החיצונית,המתבטאים, בין היתר, בייצור זיעה מלוחה מאוד ובכמויות גדולות של ריר צמיגי בדרכי הנשימה.הגן זוהה ב - 1989 , הוא משתרע על - פני כ - 250kbp ומפוצל בין 27 אקסונים. הגן מקודד לחלבון הובלה, המעוגן בממברנת התא של תאי אפיתל ומשתמש ב - ATP כמקור אנרגיה לפעילותו. החלבון משמש כתעלת יוני כלור. אצל מרבית החולים קיים חסר בן 3 נוקלאוטידים הגורם להעדרות החומצה האמינית פנילאלנין, המצוייה באתר בחלבון האחראי לקישור ATP .
סמן רדיואקטיווי
רדיואיזוטופ המשמש לסימון חומר, כך שאפשר לעקוב אחר מסלולו הביוכימי, תנועתו, מיקומו בתא, בגוף, במערכת אקולוגית או אחרת, כגון באמצעות מונה המזהה את קרינתו.
סני"פ
רב - צורתיות ברצף הנוקלאוטידים בדנ"א המתבטא בשוני של נוקלאוטיד אחד בלבד. כוללים גם RFLPs אבל גם מקרים אחרים של שוני בנוקלאוטיד בודד שאינו משנה אתר הגבלה.
ספציאציה
התהליך האבולוציוני שבו נוצר מין - צאצא מאוכלוסייה או מתת - אוכלוסייה של מין - מקור. פרטי התהליך, ומשך הזמן הנדרש להשלמת הבידוד הרבייתי, אינם קבועים.
ספציאציה אלופטרית
[ביוונית allos פירושו "אחר" ו -  patria פירושו "מולדת"] - ספציאציה המתרחשת בעקבות היווצרות מחסום פיזי, המונע זרימת גנים בין אוכלוסיות או תת - אוכלוסיות של אותו מין.
ספציאציה סימפטרית
[ביוונית sym פירושו "ביחד" ו - patria פירושו "מולדת"] : ספציאציה המתרחשת בתוך תחום המחיה של מין - המקום, ללא הפרדה של מחסום פיזי. היא יכולה לנבוע ממחסומים אקולוגיים,  התנהגותיים, או גנטיים יש שהספציאציה מתרחשת בבת - אחת, למשל בעקבות פוליפלואידיה.
ספריית דנ"א
אוסף של מולקולות DNA ,שנתקבלו באמצעות אנזימי-קיטוע והוחדרו לפלסמידים או אמצעי שיבוט אחר. ישנם שני סוגים ש ספריות DNA: ספרייה גנומית,הכוללת את כל הגנום של יצור, שנחתך באנזימי קיטוע ושובט באמצעי שיבוט; וספריית cDNA , הכוללת עותקי DNA משלים (cDNA ) של כל ה mRNA של סוג מסויים של תאים ( כגון תאי שריר או תאי כבד)
ספרמטוגונזה
תהליך ההיווצרות של תאי זרע בשלים מתאי הנבט.
סרטן
קבוצה של תאים הגדלים ומתחלקים באופן בלתי מבוקר. ממברנת התא והציטופלסמה של תאים סרטניים מתאפיינות בחריגויות וכושרם להאחז ברקמות המקור שלהם נפגע (דבר הגורם ליצירת גרורות). גוש של תאים סרטניים נקרא שאת. סרטן הוא מחלה קטלנית אם אין מטפלים בה מבעוד מועד.
עיוורון צבעים
תכונה תורשתית שמקורה בגן שבתאחיזת - X , המתבטאת בחוסר יכולת להבחין בצבע מסויים.
פוליזום
מולקולה אחת של mRNA שכמה ריבוזומים, המתקדמים בזה אחר זה, מתרגמים אותה לפוליפפטידים בעת ובעונה אחת.
פולימורפיזם
[ביוונית polus פירושו "הרבה" ו - morphe פירושו "צורה"] : מצב בו קיימות באוכלוסייה לאורך זמן שתי צורות או יותר של תכונה, בשכיחויות העולות על אלו שיכולות להיגרם ולהישאר באוכלוסיה רק כתוצאה ממוטציות חדשות.
פולימורפיזם מאוזן
הימצאות שתי צורות או יותר של תכונה תורשתית, בשכיחויות יציבות למדי, במשך דורות רצופים באותה אוכלוסיה.
פולימר
[ביוונית polus פירושו "רבים" ו - meris פירושו "חֵלק"] : מולקולה גדולה ובה בין שלוש לכמה מיליוני תת - יחידות  זהות או בעלות מבנה בסיסי דומה, הנקראות מונומרים. מולקולות של חלבון, RNA ו - DNA הן דוגמאות לפולימרים טבעיים.
פולימראז הדנ"א
אנזים הבונה גדיל DNA חדש על פני גדיל DNA קיים בעת ההכפלה ובמהלך תיקון נזקים ב DNA.
פולימראז הרנ"א
אנזים הבונה גדיל RNA על פני גדיל DNA במהלך התעתוק.
פוליפלואידיה
מצב שבו יש בגרעין התא באינטרפאזה שלושה כרומוזומים או יותר מכל סוג (במקום שניים).
פוליפפטיד
שלוש חומצות אמיניות או יותר, הקשורות זו לזו בקשר פפטידי ליצירת שרשרת. שלד של שרשרת פוליפפטידית מורכב מאטומי פחמן  וחנקן בתבנית מחזורית: -N-C-C-N-C-C-
פורין
בסיס חנקני בעל מבנה של שתי טבעות. אדנין וגואנין, למשל, הם פורינים. הפורינים משתתפים במבנה הנוקלאוטידים.
פילוגנזה
היחסים האבולוציוניים בין מינים, החל בצורות-החיים הקדומות ביותר וכולל את הענפים שהוליכו לצאצאיהן.
פירימידין
בסיס חנקני בעל מבנה של טבעת יחידה. ציטוזין ותימין, למשל, הם פירימידינים. הפירמידינים משתתפים במבנה הנוקלאוטידים.
פליוטרופיה
(ביוונית pleon פירושו "יותר" ו - trope פירושו "כיוון"): מצב שבו גן יחיד משפיע באופן חיובי או שלילי על שתי תכונות או יותר. השפעותיו של הגן על התכונות השונות אינן מתבטאות בהכרח באותו זמן
פלסמיד
מולקולות DNA טבעתיות קטנות שמקורן בחיידקים או שמרים  וכוללות גנים אחדים בלבד. הכפלת הפלסמידים מתרחשת באופן בלתי תלוי בהכפלת גנום התא . משמשות כוקטור (נשא) לשיבוט גנים.
פנוטיפ
[ביוונית phainein פירושו "להראות" ו - typos פירושו "דמות"] : תכונה או תכונות  של יצורים הנוצרות בעקבות  פעילות גומלין בין גנים ובינם לבין השפעות הסביבה.
פנילקטונוריה
מחלה תורשתית רצסיווית, נגרמת כתוצאה מחסר באנזים פניל אלנין הידרוקסילאז. האנזים מזרז פירוק של החומצה האמינית פניל אלנין לטירוקסין. החולים סובלים מפיגור שיכלי. בארץ, מאובחנים כל הילודים ומי שנמצא חולה מקבל דיאטה דלת פניל אלנין כדי להבטיח התפתחות תקינה. שכיחות המחלה 1:10,000
פפטיד
שרשרת קצרה יחסית של חומצות אמיניות, הקשורות זו לזו בקשריפ פפטידיים.
פרוטואונקוגן
גן המקודד לחלבון המעורב בוויסות הגדילה וההתרבות של תאים . כאשר מתרחשת בו מוטציה הוא עלול להפוך לאונקוגן ולגרום להתמרה סרטנית.
פרוייקט הגנום האנושי
תכנית מחקר בסיסי בינלאומית ששמה לה למטרה לפענח את הרצף של כ- 3 מיליארדי זוגות הנוקלאוטידים של ה - DNA של האדם.
פרופאזה
שלב המיטוזה שבו כל הכרומוזומים המוכפלים מתחילים להדחס, נוצרים המיקרוטובולי של כישור החלוקה ומעטפת הגרעין מתחילה להתפרק.
פרופאזה I
שלב המיוזה שבו כישור המיקרוטובולי מתחיל להיווצר, מעטפת הגרעין מתחילה להתפרק, הכרומוזומים המוכפלים נדחסים וכל אחד מהם מסתדר לצד  בן-זוגו ההומולוגי.  בשלב זה מתרחשים, בדרך - כלל, שחלופים בין כרומטידות לא אחיות של שני בני הזוג ההומולוגיים וכפועל יוצא מכך מתקבלת רקומבינציה גנטית.
פרופאזה II
היא שלב קצר במיוזה, שבו הכרומוזומים מתחילים לנוע לעבר מישור המשווה של הכישור; כל כרומוזום כבר נפרד מבן זוגו ההומולוגי, אך הוא עדין מורכב משתי כרומטידות.
פרקינסון
מחלה המתבטאת במערכת העצבים המרכזית. מקורה בהתנוונות הדרגתית של גרעיני תאי עצב במח. בד"כ, מופיעה לראשונה בגיל 50 - 60 ומאופיינת בנוקשות של השרירים, רעידות ומוגבלות בתנועה.
פרתנוגנזה
התפתחות עובר מתא-ביצה שלא הופרה.
צוואר-בקבוק
בביולוגיה של אוכלוסיות: מצב זמני שבו מספר הפרטים באוכלוסייה הוא קטן מאוד, ולפיכך מתרחש סחף גנטי חזק, מצב כזה יכול להיווצר, למשל, בעקבות הכחדה נרחבת או כאשר מספר קטן של פרטים מגיע לסביבה חדשה.
צופן גנטי
[נגזר מ-genesis  שפירושו "להיוולד"] - המשמעות של שלשות נוקלאוטידים  ב mRNA כאשר הן מתורגמות לרצף ייחודי של חומצות אמיניות בשרשרות פוליפפטידיות.
ציטוזין
סוג של פירימידין; הבסיס מכיל החנקן של אחד הנוקלאוטידים המשמשים כאבני הבינין של DNA ו RNA . ציטוזין הנמצא בגדיל של חומצת גרעין יכול ליצור זיווג בסיסים עם גואנין בגדיל של DNA או RNA .
ציטופלסמה
[ביוונית plassein פירושו "לעצב"] : כל האברונים, הגופיפים והחומרים הנוזליים- למחצה התחומים בתוך ממברנת התא, פרט לגרעין ( או בחיידקים פרט ל - DNA ).
ציטוקינזה
[ביוונית kinesis פירושו "תנועה"] : חלוקת הציטופלסמה; חלוקת תא לשני תאים-צאצאים.
צנטרוזום
אברון הנמצא בסמוך לגרעין של תאי בעלי - חיים, ובו מתקבצים ומתארגנים המיקרוטובולים. הצנטרוזום מכיל זוג צנטריולים, ובמהלך המיטוזה הוא מתחלק ויוצר את קוטבי הכישור.
צנטרומר
[ביוונית kentron פירושו "מרכז" ו  meros פירושו "קטע"] : קטע צר בכרומוזום, שבו הכרומטידות של הכרומוזום קשורות זו לזו עד שלה האנפאזה של חלוקת הגרעין. בצנטרוזום נמצאים אתרי הקישור של המיקרוטובולים, המניעים את הכרומוזום בעת חלוקת הגרעין.
צנטריול
כל אחד משני המבנים הגליליים הנמצאים במרכז הצנטרוזום בתאי בעלי חיים. הצנטריול מכיל מיקרוטובולים, שמהם מתפתחות, בין היתר, מערכות המיקרוטובולים האופייניות של ריסים ושל שוטונים. בעת המיטוזה והמיוזה מצוי צנטריול אחד בכל קוטב של התא.