Level 1 Level 3
Level 2

Begrepp


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lagboken
Där finns Sveriges viktigaste lagar.
Stifta lag
Att besluta om att en lag ska gälla. Det är riksdagen som gör det i Sverige.
Påföljd
Ett annat ord för straff.
Straff
I Sverige kan det vara exempelvis böter eller fängelse.
Inbrott
Att bryta sig i på ett ställe som är låst.
Rån
Att använda våld eller hot om våld för att ta något från någon. Exempelvis ett bank____?
Medhjälp
Kan exempelvis innebära att man håller vakt medan andra bryter sig in i ett hus.
Gripande
Poliser kan ta fast någon som man tror har gjort ett brott. Polisen får sedan hålla kvar personen i högst tolv timmar. Sen måste åklagaren bestämma om personen ska anhållas eller släppas.
Straffmyndig
Är man från och med att man fyllt 15 år. Innan dess kan man inte dömas till böter eller fängelse.
Åklagare
Är en person som är anställd av och representerar staten. Denna person bestämmer om det ska väckas åtal eller inte.
Förundersökning
En undersökning som åklagare eller polis gör för att ta reda på om ett brott har begåtts och vem som begått brottet.
Anhålla
Om åklagaren tror att den som polisen har gripit är skyldig kan åklagaren besluta sig för att den gripne ska hållas kvar i häktet. Dock högst i fyra dagar.