Level 2 Level 4
Level 3

Begrepp


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vittne
En person som har sett ett brott begås eller kanske en trafikolycka.
Husrannsakan
När polisen går in hos någon för att söka efter bevis mot någon som är misstänkt för brott.
Häkta
Om åklagaren tror att det kommer att bli en rättegång mot en misstänkt kan den misstänkte hållas kvar. Hur länge någon kan vara häktad beror på hur grovt brottet är. Det är en domstolsorder beslutar om någon skall häktas eller inte.
Tingsrätt
Den domstol som kallas den första instansen. Den man kommer till först.
Försvarare
En jurist som hjälper den anklagade under en rättegång.
Klient
Någon som får (eller söker) hjälp hos någon. Man vara _____ hos en advokatbyrå.
Skyddstillsyn
Man kan dömas till detta istället för fängelse. Personen som döms till detta får en övervakare som ser till att de dömde sköter sig.
Yttrande
Detta betyder att man uttalar sig om något.
Villkorlig dom
Innebär att den som blivit dömd slipper fängelse och får en annan slags dom. Om den dömde gör något brott under tiden som detta gäller så kan kan domen omvandlas till fängelse.
Ungdomstjänst
Att en ung person döms att arbeta ett antal timmar utan lön. Kanske i en park eller liknade.
Överklaga
Att begära ett ett fall tas upp i en ”högre” domstol. Till exempel att man kan _____ överklaga från tingsrätten till hovrätten.
Övergrepp i rättssak
Att någon försöker hota ett vittne eller på annat sätt påverka en rättegång