Level 3
Level 4

Begreppp


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Brottmål
En rättegång där åklagaren menar att ett brott har begåtts och att de åtalade ska straffas.
Tvistemål
En rättegång mellan två personer som inte kan komma överens och som låter en domstol avgöra vem som har rätt och fel.
Kärande
I en rättegångstvist där två personer är oense är det den ____ som anklagar den andre för någonting och kräver något.
Svarande
Den person – i ett tvistemål – som krävs på något, den som anklagas
Hovrätten
Den domstol som är ett steg högre upp än tingsrätten. Man kan överklaga dit om man inte är nöjd med domen från tingsrätten. Tar inte upp tvister mellan myndigheter och medborgare.
Högsta domstolen
Den högsta domstolen som bara tar upp speciella fall. Andra lägre domstolar ska följa dess exempel.
förvaltningsrätt
En domstol som dömer i tvister mellan medborgare och myndigheter (statsmakten)
Dagsböter
Man får – som påföljd -- betala en viss summa varje dag i exempelvis 30 dar.
Övervakare
En person som ska ha kontakt med någon dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom. Denna person skall både stödja och kontrollera den dömde.
Åtalsunderlåtelse
Att åklagaren låter bli att åtala en person. Kanske därför att personen är under 18 år.
Villkorligt frigiven
Att man släpps från fängelset innan strafftiden har gått ut.
Kammarrätten
Dömer i tvister mellan medborgare och myndigheter i fall som överklagats från förvaltningsrätten.