Level 14 Level 16
Level 15

Tính từ, trạng từ và các từ khác 4


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cool
tuyệt vời
nervös
lo lắng
eklig
kinh khủng, kinh tởm
schludrig
cẩu thả, vụng về, vội vàng
sittsam
đứng đắn, đoan trang, có đức hạnh
nachsichtig
khoan dung, độ lượng
chaotisch
lộn xộn, hỗn độn
anmutig
yêu kiều, duyên dáng, trang nhã
Herzlichen Glückwunsch!
Nhiệt liệt chúc mừng!
zufällig
tình cờ
sogar
thậm chí, ngay cả
bereits
đã, hầu như
vor geraumer Zeit
từ lâu rồi
einst
ngày xưa, hồi ấy