Level 16 Level 18
Level 17

Động từ 5


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hinschreiben
viết vào
benötigen
cần
erhalten
nhận được, giữ gìn
etiketieren
dán nhãn (hàng hóa)
bestehen
tồn tại
kapieren
hiểu
anfassen
rờ, mó, cầm nắm
übereinstimmen mit
đồng ý với, đồng tình với
beeindrucken
gây ấn tượng mạnh
beeinlen sich
khẩn trương, nhanh lên
wechseln
đổi
wiederherstellen
phục hồi
bekämpfen
chống lại, phản kháng
entfernen
tẩy, loại trừ
hinterlassen
để lại
abspülen
làm sạch
leeren
đổ ra, làm trống
einwirken
tác dụng