Level 9 Level 11
Level 10

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yo me presento
jaz se predstavim
nos encontramos
srečamo se
divorciarse
ločiti se
yo valoro
jaz ocenjujem, vrednotim
traducir
prevajati
yo traduzco
jaz prevajam
ampliar
širiti (se), razširiti (se)
aplaudir
ploskati
batir palmas
ploskati
Mira!
Glej!
chatear
četati
yo chateo
jaz četam
acompañar
spremljati
nacer
roditi se
yo nazco
jaz se rodim
nacido, nato
rojen