Level 29 Level 31
Level 30

256 - 270


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mi cumpleaños es el once de junio.
Moj rojstni dan je enajstega junija.
yo he sido
I have been
acabar
končati
Nosotros gobernamos.
Mi vladamo.
para ver
da bi videl
En Venezuela se beben muchos zumos.
V Venezueli se pije veliko sokov.
adelantar
prehitevati
El reloj adelanta.
Ura prehiteva.
él oye
on sliši
Ivan mira su reloj.
Ivan gleda svojo uro.
Vosotros empezáis.
Vi začnete.
Lolita mira en el libro.
Lolita gleda v knjigo.
nacido, nato
rojen
parecer se a
biti podoben (komu)
preguntar a
vprašati (koga)