Level 4 Level 6
Level 5

Glagoli 5


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pedro va a Toledo.
Pedro gre v Toledo.
Yo voy a España.
Jaz grem v Španijo.
Tú vas a Eslovenia.
Ti greš v Slovenijo.
Vosotros váis a Madrid.
Vi greste v Madrid.
contestar
odgovoriti
Lolita le contesta a Pedro.
Lolita mu odgovori (Pedru).
Pedro le contesta a Lolita.
Pedro ji odgovori (Loliti).
Lolita lo pregunta.
Lolita ga vpraša.
Pedro la pregunta.
Pedro jo vpraša.
Sí, la conozco.
Ja, poznam jo.
No, no las conozco.
Ne, ne poznam jih (ž).
Compro un libro a Ramon.
Kupim knjigo Ramonu.
Le compro un libro.
Kupim mu knjigo.
No lo veo.
Ne vidim ga.
ir a buscar
iti poiskati
regresar
vrniti se
Cuándo vas a buscar a tu amigo?
Kdaj greš poiskat svojega prijatelja?
Cuándo regresas a casa?
Kdaj se vrneš domov?
escribir a
pisati (komu)
escribo la carta a mi madre
pišem pismo svoji mami
le escribo la carta
pišem ji pismo
quiero escribir
želim napisati
No conozco algunas palabras.
Ne poznam nekaterih besed.
poder
moči, lahko
ayudar
pomagati
puedes ayudarme?
Mi lahko pomagaš?
No estoy bastante segura.
Nisem najbolj prepričana.
Puedo ayudarte.
Lahko ti pomagam.
conocer
poznati, spoznati
Conozco mucha gente.
Poznam veliko ljudi.
Conoces los nombres de las estaciones?
Poznaš imena letnih časov?
nosotros conocemos
mi poznamo
tú conoces
Ti poznaš.
ellos conocen
oni poznajo
parecer se a
biti podoben (komu)
Me parezco a mi madre.
Podobna sem svoji mami.
Mi hijo se parece a mi.
Moj sin mi je podoben.
ofrecer
ponuditi
Te ofrezco el café?
Ti ponudim kavo?
obedecer
ubogati
Mi hija me obedece.
Moja hčerka me uboga.
Obedezco a mi madre.
Ubogam svojo mamo.
perdonar
oprostiti
Perdona, Lolita!
Oprosti, Lolita!
Sí, los sé.
Ja, jih vem. (m)