di FelixMark

Gotiska

–– Verb –– sv=svagt verb; Starka verb, 1 = Typen niga neg nego nigit, 2 = bjuda böd budo budit, 3= rinna rann runno runnit, 4 = bära bar båro burit, 5 = äta åt åto ätit, 6 = fara for foro farit, 7 = Reduplicerande –– Substantiv –– man = maskulin an-stam, mu = mask u-stam, mi = mask i-st… Più »
1 studenti durata media di 6h