di Sahkie

Viässuoje mujtuoh - Umesamiska ord och fraser

En innehållsrik introduktion till umesamiska producerat inom projektet Viässuoje mujtuoh. Projektägare är Såhkie - Umeå Sameförening och Álgguogåhtie - Umesamer i samverkan. Vid frågor, kontakta peter@sahkie.se eller info@sahkie.se. Projektet är finansierat av Institutet för språk och … Più »
838 studenti durata media di 7h