作成者 Memrise

Tiếng Trung 1

Phần 1 của nhiệm vụ đầy cảm hứng và hoàn chỉnh đến Memrise Tiếng Trung. Học cách phát âm và đọc chữ tiếng Trung. Học cách đọc 100+ chữ. Tự giới thiệu bản thân bạn trong tiếng Trung, khám phá Trung Quốc, và học các câu nói đời thường hữu ích bảo đảm sẽ làm mọi người cười ngạc nhiên.
104k人が学習中 平均主要時間5h