por nannarosen

Danske vildtvoksende planter og kulturplanter.

Lær at genkende 210 plantearter. Alle er danske vildtvoksende planter og kulturplanter i bred forstand. Dette memrise-kursus' plantearter er udvalgt til universitetskurset "botanik" på Københavns Universitet i 2013, og er her en del af pensum.
290 aprendizes duração média de 4h