от phongtx

Từ vựng kỳ thi năng lực hoa ngữ - Cấp 1

Khóa học từ vựng kỳ thi năng lực Hoa Ngữ - Cấp 1 (Không nhập từ bàn phím). Khóa học này bao gồm 19 trang và có 507 từ và cụm từ. Mỗi trang được chia làm 2 loại bài kiểm tra (Pinyin, Tiếng Việt) có âm thanh rõ ràng. Giúp các bạn học từ vựng tiếng Hoa (Phồn thể) một cách nhanh chóng.
2.51k учеников 17h средняя продолжительность