Mekatronist oluşturdu

SARF - Emsile

İslam aleminde ve bilhassa Osmanlılarda büyük ün ve itibar kazanıp asırlarca medreselerde okunmuş ve hatta ezberlenmiş, zamanımızda da okunmakta olan, Emsile; Binâ; Maksûd kitapları Arapça sarf (kelimelerin çekimi ve türevlerini) öğrenmek için yazılmıştır.
475 öğrenci 1h ortalama süre