Level 8 Level 10
Level 9

101 - 125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
đăng ký mua tạp chí
Subscriber + magazine / journal
phát hành tạp chí
Issue + magazine / journal
được đặt 1 cách lí tưởng tại (Lê Hồng Phong)
Conveniently located / ideally located / perfectly located
hoàn thành đơn hàng/ yêu cầu
Fulfill an order / fulfill a request
lợi ích cho cả 2
Mutual benefit
hoàn tiền or thay thế (sản phẩm lỗi)
Refund or replace = exchange
thông tin bảo mật
Confidential information / sensitive information / secure information
buổi đào tạo (TOEIC)
Training session
sách hướng dẫn, sách đào tạo
training manual/training guide
sách hướng dẫn
instruction manual
điều kiện bất lợi (thời tiết xấu)
Unfavorable condition
tình huống có lợi (đi thi trúng tủ)
favorable circumstances
thân quen với ...(việc chạy bộ hàng ngày)
high/Broad familiarity with
kéo dài tuổi thọ
Extend the life / prolong the life
thích (cô hàng xóm)
Interested in
miễn phí
At no cost = at no charge = free = complimentary
ghi lại giờ làm việc/ ghi lại chi phí (để chấm công)
Record working hours / record expense
hoàn lại chi phí (công tác)
Reimburse expense
mục tiêu của (500+ TOEIC)
The goal of = the aim of
sắp làm gì đó
About to + verb = going to + verb
như là bằng chứng của việc mua hàng
As a Proof of purchase = receipt
đăng ký (học TOEIC)
Enroll in = sign up = register for
điền đơn / nộp đơn
Fill in an application / submit an application
đạt được thỏa thuận
Reach an agreement
vượt mục tiêu, vượt 10000 kgs
Exceed goals / exceed targets / Exceed 1000 kgs