Level 45 Level 47
Level 46

221 - 240 Audio


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lo lắng về môi trường
Lễ trao phần thưởng
Trang web được cải thiện
Thông tin cần thiết
Có lợi cho sức khỏe
đồ đạc cá nhân
Xe cộ bị hỏng, hư hoại
Điều kiện làm việc
Triển lãm nghệ thuật
Tổ chức 1 buổi tiệc
Được đánh giá cao
Để ghi nhận (những cố gắng) của Triển Chiêu
Mua 1 món đồ
Số báo đầu tiên của hoa học trò
Nhìn thân quen
tiến hành kiểm tra
Con số
Hội chợ việc làm
ảnh hưởng đến cuộc sống