Level 62 Level 64
Level 63

381 - 400 Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lịch làm việc linh hoạt (giờ giấc không cố định)
thời tiết có lợi (nắng đẹp, mát)
bao gồm (tòa nhà bao gồm 3 tầng)
phản hồi tích cực (từ khách hàng)
lỗi (sản phẩm lỗi)
phát triển kỹ năng
tăng 1 cách đáng kể
người quyên góp tiền hào phóng
món tráng miệng ngon
món chính và món tráng miệng
hạn chót (nộp luận văn)
phòng ăn
xứng đáng chiến thắng
hạn chót nộp vào thứ 2
bánh ngọt làm theo Ý MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG
phòng khám tư nhân
hợp tác làm dự án
khen
nhân viên sự kiện
thanh toán, trả phòng