Level 19 Level 21
Level 20

571 - 600


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Let’s keep going for another 200 meters.
Hãy tiếp tục đi thêm 200m nữa.
It’s opposite to a park.
Nó nằm đối diện công viên.
It’s next to a coffee shop.
Nó nằm gần một quán cà phê.
I’m with you.
Tôi hiểu rồi.
I’m lost.
Tôi bị lạc đường.
My name is Jane.
Tôi tên là Jane.
I’m Paris Lee.
Tôi là Paris Lee.
I'm Bill Clinton.
Tôi là Bill Clinton.
I’m Dr. Smith.
Tôi là giáo sư Smith.
Please call me Bob.
Hãy gọi tôi là Bob.
I’m twenty years old.
Tôi 20 tuổi.
I’m from Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.
I live in District 1.
Tôi sống ở quận 1.I_live_in_District_1..mp3
I’m studying at Oxford.
Tôi đang học tại trường Oxford.
I work as a sell manager.
Tôi là giám đốc bán hàng.
Nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn.
Pleased to meet you.
Rất hân hạnh được gặp bạn.
I’m single.
Tôi còn độc thân.
I'm engaged.
Tôi vừa cầu hôn cô ấy.
I’m married.
Tôi đã lập gia đình.
I'm divorced.
Tôi li dị cô ấy rồi.
My fiancée is from America.
Hôn thê của tôi quê ở Mỹ.
I wish you two happiness.
Mong anh chị hạnh phúc.
Her husband is very young.
Chồng cô ta trẻ quá.
She’s the brides-maid.
Cô ấy là phụ dâu.
Marriage is made in heaven.
Hôn nhân là do duyên nợ.
Men prefer polygamy.
Đàn ông thích đa thê.
She’s marrying money.
Cô ấy kết hôn vì tiền.
He is a fortune-hunter.
Anh ta là một tay đào mỏ.
She is a widow.
Bà ta là một góa phụ.