Level 15 Level 17
Level 16

451-480


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He will arrive AROUND six o'clock.
Anh ta sẽ đến khoảng 6 giờ.
What time did they START the meeting yesterday?
Hôm qua họ bắt đầu cuộc họp lúc mấy giờ.
I can't STUDY with that music playing all day.
Tôi không thể học với tiếng (chơi) nhạc cả ngày như vậy.
Watching my children as they sleep is my greatest PLEASURE.
Ngắm bọn trẻ ngủ là niềm vui lớn nhất của tôi.
I PREFER milk TO coffee.
Tôi thích (uống) sữa hơn cà phê.
I have to RETAKE the physics paper.
Tôi phải thi lại môn vật lý.
You HAVE TO DO homework before going TO class.
Các em phải làm bài tập về nhà trước khi đến lớp.
We met WITH them yesterday for 5 hours in order to try to iron out all the problems.
Chúng tôi đã gặp họ hôm qua suốt 5 giờ để cố gắng giải quyết mọi vấn đề.
I was quite surprised when finally I met him because I'd expected him to be much older.
Tôi đã khá ngạc nhiên khi cuối cùng cũng gặp anh ấy vì tôi cứ tưởng anh ấy lớn tuổi hơn nhiều.
What will you do AFTER CLASS?
Sau giờ học, bạn sẽ làm gì?
I must GO OVER your plan.
Tôi phải kiểm tra kĩ càng kế hoạch của bạn.
I've got to go now, but I'll MEET UP with you later.
Giờ tôi phải đi, nhưng tôi sẽ gặp bạn sau nhé.
I'll NEVER ever forgive her for leaving me.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy vì đã bỏ tôi đi.
Her parents wouldn't ALLOW her TO go TO the party.
Bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy đến bữa tiệc.
My parents NEVER ALLOW me TO go out after 9 P.M.
Cha mẹ không bao giờ cho phép tôi ra đường sau chín giờ tối.
Feel free to ASK me if you have any questions.
Hãy tự nhiên hỏi tôi nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào nhé.
Always ASK QUESTIONs if you don't know about something.
Hãy luôn đặt câu hỏi nếu bạn không biết về cái gì đó.
She just LECTUREs with slides cut out of the book.
Cô ấy chỉ giảng bài với những slide lấy ra từ trong sách mà thôi.
I SUGGEST we have dinner first, and then watch the film.
Tôi có ý là chúng ta sẽ ăn tối trước rồi mới xem phim.
I SUGGEST (that) we should go out to eat.
Tôi gợi ý là chúng ta nên ra ngoài ăn
When they START talking about economics, I'm out of my depth.
Khi họ bắt đầu nói về kinh tế học, tôi cứ ngớ người ra.
Have you ever CUT CLASS?
Bạn có bao giờ cúp cua chưa?
He STOPped smoking.
Ông ấy đã thôi không hút thuốc nữa.
The REGISTRATION of motor vehicles fee is $50.
Phí đăng ký ô tô xe máy là 50 đô.
The fee is so high this SEMESTER.
Học phí học kì này cao quá chừng.
Let's START the experiment.
Chúng ta hãy bắt đầu bài thí nghiệm nhé.
He is too young to GET INTO THE CLASS.
Anh ấy không đủ tuổi để tham gia lớp học.
She got INTO one of the top universities in the country.
Cô ấy được chọn vào một trong những trường đại học hàng đầu đất nước.
I CAN'T WAIT TO see you.
Tôi rất nóng lòng muốn gặp bạn.
Too many students DROPped OUT OF college after only one year.
Rất nhiều sinh viên đã bỏ học chỉ sau một năm học cao đẳng.