Level 9 Level 11
Level 10

Cụm Từ: Làm Họ Cười


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cat got your tongue?
mèo cắp mất lưỡi rồi à?
the cat is out of the bag
bí mật đã lộ ra rồi
it's raining cats and dogs
mưa nặng gió mạnh
to bark
sủa
all bark and no bite
chỉ biết nói mà không làm
a doghouse
chuồng chó
he was in the doghouse
anh ấy bị vợ / người yêu giận
Rome
thành Rome
when in Rome ...
ở đâu theo tục đó
to lead
dẫn
all roads lead to Rome
làm cách gì cũng ra kết quả như vậy
to build
xây dựng
Rome wasn't built in a day
thành Roma không xay xong trong một ngày
to fall
rụng; đổ; ngã
the apple never falls far from the tree
cha nào con nấy
the past
quá khứ
the present
hiện tại
the future
tương lai
to put
đặt
put your past behind you
hãy đặt quá khứ đằng sau bạn