Level 22 Level 24
Level 23

Giới Thiệu Mọi Người


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gōngzuò
việc làm; làm việc
xuéxiào
trường học
bàngōngshì
văn phòng
shéi
người nào
wǒmen rènshí ma?
chúng ta có quen nhau không?
wǒ rènshí nǐ ma?
tôi có quen bạn không?
wǒ bú rènshí nàgè rén
tôi không biết người đó
zhègè háizi shì shéi?
đứa trẻ này là ai?
zhègè háizi shì tāde nǚer
đứa trẻ này là con gái của anh ấy
zhè shì wǒde māma
đây là mẹ tôi
tā shì nǐde nǚ péngyǒu ma?
cô ấy là bạn gái của bạn à?
nà bú shì wǒde nǚer
đấy không phải là con gái tôi
zhè shì wǒde zhōngguó péngyǒu
đây là bạn Trung Quốc của tôi
tā yǒu nǚ péngyǒu ma?
anh ấy có bạn gái không?
nǐde nán péngyǒu yǒu gōngzùo ma?
bạn trai của bạn có việc làm không?
tā zài shūdiàn gōngzuò
anh ấy làm việc ở hiệu sách
wǒ zài xuéxiào gōngzuò
tôi làm việc ở một trường học