Level 28 Level 30
Level 29

Quần Áo


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yīfu
quần áo
kùzi
quần
niúzǎi
cao bồi; người chăn bò
niúzǎi kù
quần bò
chènshān
áo sơ mi
t xù
áo thun
qúnzi
váy; đầm
duǎnqún
váy
liányīqún
trang phục
duǎnkù
quần đùi
máoyī
áo len chui đầu
wàitào
áo khoác ngoài
dàyī
áo choàng
nèikù
quần lót
nèiyī
đồ lót
xiézi
giày
tuōxié
dép
yùndòng xié
giày thể thao
tàotóushān
áo chui đầu
wéijīn
khăn quàng cổ
màozi
nón
wàzi
tất
sīwà
tất dài
xuēzi
giầy ống
shǒutào
găng tay
xīzhuāng
bộ com-lê
lǐngdài
cà vạt
chuān
mặc (quần áo); đi (giầy)
chuān yīfu
mặc quần áo
jiàn
cái (đơn vị đếm quần áo)
yíjiàn chènshān
một cái áo sơ mi
tiáo
cái (đơn vị đo cho quần và váy)
yìtiáo qúnzi
một cái váy; một cái đầm
yìtiáo kùzi
một cái quần dài
dài
đeo; đội
dài màozi
đeo nón
tā xǐhuān dài màozi
anh ấy thích đeo nón
yìshuāng wàzi
một đôi tất
yìshuáng shǒutào
một đôi găng tay
sānshuāng xiézi
ba đôi giày