Level 2 Level 4
Level 3

Ở Nhà Hàng


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǎn
bát
bēizi
cốc; chén
chá bēi
chén trà
bōlí bēi
ly thủy tinh
liángcài
món ăn lạnh
rècài
món ăn nóng
rèshuǐ
nước nóng
tiándiǎn
món tráng miệng
xiǎng
nghĩ; muốn
wóxiǎng
tôi muốn...
dōu
tất cả; cả hai
nǐ xǐhuān chī jīròu háishì yúròu?
bạn thích ăn thịt gà hay thịt cá?
wǒ dōu xǐhuān chī
tôi thích ăn cả hai; tôi thích ăn tất cả