Level 16 Level 18
Level 17

Tìm Đường của Bạn


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǒ kéyǐ wèn nǐ yígè wèntí ma?
tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không?
wènba!
hỏi đi!
wèn dé hǎo!
câu hỏi hay!
xiàng zuǒ zhuǎn
rẽ trái
máfán nǐ shuō màn yìdiǎn'r
xin bạn hãy nói chậm lại một tí
wǒmen zǒu kuài yìdiǎn'r ba
chúng ta đi nhanh lên một chút đi
zài shuō yícì hǎoma?
bạn nói lại một lần nữa được không?
jiù zài zhètiáo jiē shàng
ở ngay trên phố này