Level 26 Level 28
Level 27

Nhiễm Bẩn!


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qíngkuàng
tình hình; hoàn cảnh
jǐnjí qíngkuàng
tình hình khẩn cấp
shìgù
tai nạn
téng
đau đớn
tóuténg
đau đầu
dùzi téng
đau bụng
lā dùzi
bị tiêu chảy
shāngkǒu
vết thương; cắt
shòushāng
bị đau
gánrǎn
bị nhiễm trùng
gǎnmào
cảm cúm
fāshāo
sốt
yào
dược phẩm
zhǐ
giấy
wèishēng zhǐ
giấy vệ sinh
yīnggāi
nên; cần phải
wǒ yīnggāi
tôi nên
gǎnjué
cảm thấy; cảm giác
ǒutù
nôn mửa
liú xuè
chảy máu