Level 46 Level 48
Level 47

Ở Trường


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhuānyè
chuyên ngành
yìshù
nghệ thuật
yīnyuè
âm nhạc
lìshǐ
lịch sử
dìlǐ
địa lý
shùxué
toán học
kēxué
khoa học
wùlǐ
vật lý
huàxué
hóa học
wénxué
văn học
tǐyù
thể dục
yǔyán
ngôn ngữ
nǐde zhuānyè shì shénme?
chuyên ngành của bạn là gì?
xiǎohuāde zhuānyè shì wùlǐ
chuyên ngành của Tiểu Hoa là vật lý
yuēhànde zhuānyè shì zhōngwén
chuyên ngành của John là tiếng Trung