Level 70 Level 72
Level 71

Mất và Tìm Lại


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dēng
đèn; đèn lồng; ánh sáng
dēnglóng
đèn lồng
táidēng
đèn bàn
suǒ
khóa
yàoshi
chìa khóa
bút
gāngbǐ
bút máy
máobǐ
bút lông
qiānbǐ
bút chì
zhěntóu
cái gối
bèizi
chăn
tǎnzi
chăn mền
zài...shàngmiàn
ở bên trên ...
zài...xiàmiàn
ở bên dưới ...
zài...qiánmiàn
ở đằng trước ...
zài...hòumiàn
ở đằng sau...
dàyuē
khoảng chừng
nǐ zhīdào wǒde yàoshi zài nálǐ ma?
bạn có biết chìa khóa của tôi ở đâu không?
nǐde yàoshi zài shāfā xiàmiàn
chìa khoá của bạn ở dưới ghế sô pha
wòshì lǐ yǒu jǐ bǎ yǐzi?
trong phòng ngủ có bao nhiêu cái ghế?
kètīng lǐ yǒu jǐ zhāng zhuōzi?
trong phòng khách có bao nhiêu cái bàn?