1
Ready to learn
Cụm Từ: Làm Họ Cười
2
Ready to learn
Lạc trong Vũ Trụ
3
Ready to learn
Tiếp Năng Lượng
4
Ready to learn
Trị Liệu Mua Sắm
5
Ready to learn
Tìm Được ở Vũ Trụ
6
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Nơi Chốn
7
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Những Kiểu Người Khác Biệt
8
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Bộ Phận Cơ Thể
9
Ready to learn
Ngụy Trang
10
Ready to learn
Nhiễm Bẩn!
11
Ready to learn
Gây Ấn Tượng
12
Ready to learn
Quay Về Căn Cứ
13
Ready to learn
Món Quà Hoà Bình
14
Ready to learn
Đo Đạc các Thứ
15
Ready to learn
Khoá Học Lái Tàu
16
Ready to learn
Nói Chuyện về Phi Hành Đoàn
17
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Những Chủ Đề Loài Người Quan Tâ
18
Ready to learn
Yêu và Ghét
19
Ready to learn
Khẩn Cấp!
20
Ready to learn
Cụm Từ: Nói như Dân Địa Phương
21
Ready to learn
Thám Hiểm
22
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Thời Gian
23
Ready to learn
Chúng Ta Sẽ ...
24
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Con Số
25
Ready to learn
Ngày và Tháng
26
Ready to learn
Mặc Cả
27
Ready to learn
Cụm Từ: Mặc Cả
28
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Đồ Nội Thất
29
Ready to learn
Tìm Hộp Công Cụ!
30
Ready to learn
Thám Hiểm
31
Ready to learn
Lên Lịch Trình Bay
32
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Con Số
33
Ready to learn
Tiếp Xăng Từ Vựng: Thời Gian
34
Ready to learn
Có Khi...
35
Ready to learn
Mùa Hè Tiếp Theo trên Trái Đất ...
36
Ready to learn
Ở Trên Mạn Thuyền
37
Ready to learn
Thám Hiểm
38
Ready to learn
Ngày và Sinh Nhật