Level 14 Level 16
Level 15

Tiếp Xăng Từ Vựng: Quyền Công Dân


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
국가
quốc gia
시민
công dân
자유
sự tự do
다수
đa số; số đông
소수
thiểu số; số ít
연설
bài diễn thuyết
합의
thoả thuận
주소를 쓰다
viết địa chỉ
매년
hàng năm
국가의
toàn quốc; quốc gia
국제적인
quốc tế
세계적인
toàn cầu
토론하다
bàn luận
강조하다
nhấn mạnh
설득력 있다
có sức thuyết phục
전통적
truyền thống