Level 15 Level 17
Level 16

Tiếp Xăng Từ Vựng


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
현실
thực tế
구획
phân đoạn
역할
vai trò
사제
mục sư
타이어
lốp xe
lửa
열기
nhiệt
남은 음식
thức ăn thừa
정상
đỉnh
수집품
bộ sưu tập
변화
biến hoá; thay đổi
엔진
động cơ
기계
máy
기준
tiêu chuẩn
공연
buổi biểu diễn
수행하다
thực hiện