Level 5 Level 7
Level 6

Effective Communication


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuracy
độ chính xác
communication
giao tiếp
conjecture
phỏng đoán
dialect
phương ngữ
fluent
thông thạo
hesitation
do dự
language barrier
rào cản ngôn ngữ
linguist
nhà ngôn ngữ học
linguistics
ngôn ngữ học
means
Cách thức
sign language
ngôn ngữ cử chỉ
vocabulary
từ vựng
incoherent
không mạch lạc
inherent
vốn có
clarify
làm rõ
comprehend
hiểu
converse
ngược
define
định nghĩa
demonstrate
chứng minh
emerge
Nổi lên, nảy ra
evolve
phát triển
gesture
cử chỉ
illustrate
Minh họa
imply
bao hàm, ngụ ý
signify
biểu thị
stutter
nói lắp bắp
there's something to be said for
có điều gì đó để nói cho
needless to say
không cần nói rằng
have the say
có tiếng nói
when all is said and done
khi tất cả được nói và làm
having said that
có nói rằng
to say the least
để nói rằng ít nhất
you can say that again
bạn có thể nói lại
that is to say
điều đó có nghĩa là
marine
biển
odd
lẻ
devastating
tàn phá
recap
tóm tắt
connotation
nghĩa bao hàm, nghĩa mở rộng
intimate
uyên thâm, sâu rộng
narrate
thuật lại
profound
thâm thúy
youngster
thiếu niên
merely
chỉ là
intrigue
kích thích tính tò mò, gợi thích thú
pinpoint
xác định
ancestor
tổ tiên
wander
đi lang thang
chit-chat
Tán gẫu
Homo sapiens
Homo sapiens
string together
Kết hợp với nhau
grunt
Tiếng lầm bầm
archaic
cổ xưa
hyoid
Xương móng
larynx
thanh quản
ritual
nghi lễ
burial
an táng
hearth
lò sưởi
groom
Chải lông
social grooming
Quan tâm đến ngoại hình người khác
alliance
liên minh
opiate
Chế phẩm có thuốc phiện
banter
Sự giễu cợt
smattering
Kiến thức sơ đẳng
gurgle
Tiếng ríu rít
cling
bám lấy
soothe
làm dịu
primate
linh trưởng, giám mục
nomadic
dân du mục
maiden
Gái còn trinh, chưa chồng