Level 2
Level 1

BS 1 Unit 1 R


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accept
chap nhan
responsibility for
trách nhiệm
apology
lời xin lỗi
convenience
sự thuận tiện
convenient
thuận tiện
propose
đề nghị
proposal
lời đề nghị
widen
mở rộng
employee
người làm thuê
employ
thuê
employer
chủ thuê
employment
việc làm
long-term
dài hạn
attend
tham dự
attendance
sự tham dự
attendee
người tham dự
attendance record
bản điểm danh
contact
liên hệ
department
bộ phận
agreement
sự đồng ý, hợp đồng
term
điều khoản, kỳ hạn
need
nhu cầu
meet
đáp ứng
interest
lợi nhuận
interest rate
lãi suât
apply
nộp đơn, áp dụng
applicant
người nộp đơn
application
đơn xin
loan
vay mượn
decide
quyết định
workload
khối lượng công việc
establish
hình thành
partnership
mối quan hệ
requirement
sự yêu cầu
reference letter
thư giới thiệu
introduce
giới thiệu
several
một vài
construction
sự xây dựng, công trình
government
chính phủ
law
luật
promote
thúc đẩy, quảng cáo
hire
thuê, tuyển
additional
thêm, bổ sung
city council
hội đồng thành phố
highway
đường cao tốc
indicate
ám chỉ, xác nhận
message
tin nhắn, tín hiệu
offer
cung cấp
scholarship
học bổng
lawyer
luật sư
conference
hội nghị
schedule
lịch trình
charge
tính phí
feel free
đừng ngại để....
consult
tư vấn
donate
quyên góp
orphanage
trại trẻ mồ côi
detail
chi tiết
seminar
hội thảo
president
chủ tịch
directly
trực tiếp
physician
bác sỹ
exercise
tập thể dục
benefit
lợi ích
position
vị trí
plant
nhà máy
safety
an toàn
quarter
quý
translation
phiên dịch
item
món hàng