Level 12 Level 14
Level 13

BS 1 Unit 13 14 15 R


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dissatisfaction
sự ko hài lòng
upcoming
sắp tới
opinion
ý kiến
recipient
người nhận
intend
dự định
purpose
mục đích
on behalf of
thay mặt
entire
toàn bộ
promise
hứa
gratitude
sự biết ơn
parking lot
bãi đậu xe
cooperation
sự hợp tác
description
sự mô tả
primary
hàng đầu
duty
trách nhiệm
regarding (about)
về việc
qualification
yêu cầu
communication
sự giao tiếp
shift
ca làm việc
ability
khả năng
technician
nhân viên kỹ thuật
save
tiết kiệm
unlimited
không giới hạn
distance
khoảng cách
at least
tối thiểu
exist
tồn tại
knowledge
kiến thức
major
chuyên ngành
reference letter
thư giới thiệu
gift certificate
phiếu quà tặng
senior
cấp cao
license
giấy phép
valuable
có giá trị
even
thậm chí
take place
diễn ra
enroll
ghi danh
organize
tổ chức
host
chủ nhà
expense
chi phí