Level 15 Level 17
Level 16

BS2 Unit 7 8 9 R


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
production line
dây chuyền sx
demand
nhu cầu
tenant
người thuê
landlord
chủ cho thuê
occur
xảy ra
control
điều khiển
auditor
kiểm toán viên
proof
bằng chứng
popularity
sự nổi tiếng
concert
buổi hòa nhạc
challenge
thách thức
career path
con đường sự nghiệp
tips
mẹo vặt
lounge
phòng khách
innovative
đổi mới
comprehensive benefit
phúc lợi toàn diện
violence
bạo lực
poverty
sự nghèo
summary
tổng kết
tuition
học phí
rival company
cty đối thủ
engine
động cơ máy
forefront
hàng đầu
due
đến hạn
charity event
sự kiện từ thiện
permit
cho phép
remote control
điều khiển từ xa
run
vận hành
obtain
nhận đc, lấy đc
deny
từ chối
spacious
có nhiều không gian
dedicated employee
nhân viên chăm chỉ
morale
tinh thần
commitment
sự tận tâm
private
riêng tư
encounter
đương đầu
cosmetic
mỹ phẩm
destination
đích đến
campus
khuôn viên trường đh
aim
hướng tới