Level 3 Level 5
Level 4

BS 1 Unit 4 R


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
construct
xây dựng
construction
sự xây dựng, công trình
constructive
mang tính xd
encourage
khuyến khích
encouragement
sự khuyến khích
produce
sản xuất
productivity
năng suất
inspect
kiểm tra
inspection
việc điều tra
inspector
thanh tra viên
during
trong suốt
supervise
giám sát
supervision
sự giám sát
satisfy
làm hài lòng
attract
thu hút
attractive
quyến rũ
avoid
ngăn ngừa
economic slump
khủng hoảng kinh tế
compete
cạnh tranh
competition
sự cạnh tranh
competitor
đối thủ
approve
đồng ý
approval
sự đồng ý
advise
khuyên
advice
lời khuyên
advisor
nhân viên tư vấn
global market
thị trường toàn cầu
satisfaction
sự hài lòng
prior to
trước (=before)
trainee
người được đào tạo
complete
hoàn thành
receive
nhận
response
sự phản hồi
standard
tiêu chuẩn
certain conditions
điều kiện cụ thể
spending
chi phí, tiêu xài
lost item
đồ mất
digital
kỹ thuật số
official
chính thức
storm
bão
cause
gây ra, nguyên nhân
damage
sự tổn hại
building
tòa nhà
airline
hàng không
industry
công nghiệp
seek
tìm kiếm
right
quyền
refuse
từ chối
package
gói hàng
evaluate
đánh giá
conclusion
kết luận
present
trình, món quà, hiện tại
identification
cmnd
identify
nhận dạng
bridge
cây cầu
intense
dữ dội
foreigner
người nước ngoài
vary
đa dạng
variety
sự đa dạng
semester
học kỳ
hurry
vội
wonderful
tuyệt vời
opportunity
cơ hội