Level 5 Level 7
Level 6

BS 1 Unit 6 R


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
submit
nộp
quality
chất lượng
return
trở lại, gửi trả lại
counselor
cố vấn
recover
hồi phục
recovery
sự hồi phục
transfer
chuyển, chuyển công tác
elect
bầu cử
deposit
đặt cọc
discuss
thảo luận
leave
rời khỏi, sự cho phép
absence
vắng mặt
meal
bữa ăn
branch
chi nhánh
news
tin tức
assembly line
dây chuyền lắp ráp
orientation
buổi học định hướng cho nhân viên mới
trip
chuyến đi
recession
suy thoái
recruit
tuyển dụng
overseas
nước ngoài
effort
sự nỗ lực
blueprint
bản thiết kế
finish
hoàn thành
resignation
sự từ chức
citizen
công dân
impossible
không thể
lack of
sự thiếu hụt
technology
công nghệ
equipment
trang thiết bị
welcome
chào mừng
improve
cải thiện