Level 10
Level 11

Astronomy


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dark matter
vật chất tối
mass
khối lượng
velocity
tốc độ
elusive
khó nắm bắt
filament
sợi/dây nhỏ
weave
dệt/kết lại
connective tissue
mô liên kết
cosmologist
nhà vũ trụ học
subatomic particle
hạt hạ nguyên tử
halo
quầng sáng
luminosity
độ sáng
theorise
tạo ra lý thuyết
clump together
tụ lại cùng nhau
Large Hadron Collider
máy gia tốc hạt lớn
consensus
sự đồng tâm
distort
làm biến dạng
optical illusion
ảo giác
chart
lập biểu đồ
orbit
quỹ đạo
Neptune
Hải Vương Tinh
Uranus
Thiên Vương Tinh
tentatively
tạm thời
tireless
không mệt mỏi
celestial
thuộc vũ trụ
carry on
tiếp tục
blink comparator
bộ so sánh màng chắn
alternate
chuyển đổi luân phiên
speck
đốm nhỏ
telescopic
thuộc kính viễn vọng
ensuing
kế tiếp theo
dwarf planet
hành tinh lùn